menu
logo Titulkování.cz Titulkování.cz
jazyk
profesionální tvorba titulků

databáze referencí

databáze referencí

piktogram db referencí V databázi referencí je výběr zajímavých projektů, které má tým Titulkování.cz za sebou. U každého projektu jsou uvedeny základní informace o zakázce a případně je také přiložen externí odkaz na výsledné video.

Forbes
MediaRey, SE, červen 2019, cca 6 min.
Pro magazín Forbes jsme vytvořili české titulky k propagačnímu videu v anglickém znění, které představovalo prestižní lázeňský komplex v srdci švýcarských Alp.

Allianz
AWP P&C Česká republika, červen 2019, cca 10 min.
Vytvořili jsme české a slovenské titulky k několika krátkým reklamním spotům společnosti Allianz.

Sirius Festival
Multikulturní centrum Praha, z.s., květen 2019, cca 85 min., odkaz
Pro Sirius Festival (p)o práci pořádaný Multikulturním centrem Praha jsme otitulkovali dva ukrajinské filmy a titulky vložili do obrazu.

Anifilm 2019
Anifilm, květen 2019, cca 500 min.
I letos jsme pokračovali ve spolupráci s Festivalem animovaného filmu a načasovali množství titulků k filmům uváděným na festivale.

Školení titulkování
Veřejnost, duben 2019, 300 min.
Firma Titulkování.cz uspořádala první veřejné školení titulkování. Školení se skládalo z teoretické části titulkování, kde se účastníci seznámili se základními pravidly titulkování. Hlavní částí byla praktická zkouška titulkování, kde si účastníci mohli procvičit znalosti během titulkování krátkých videí se specifickými důrazy na konkrétní problémy. V rámci školení jsme se zaměřili také na schopnost grafické úpravy titulků, vkládání titulků do videa a titulkování pro neslyšící.

Borderless Forest
Produkce filmu, duben 2019, 24 min.
K filmu Borderless Forest jsme vytvořili titulky v české, polské, maďarské, německé, slovenské a anglické verzi.

< 1 ... 22 23 24 ... 78 >