menu
logo Titulkování.cz Titulkování.cz
jazyk
profesionální tvorba titulků

databáze referencí

databáze referencí

piktogram db referencí V databázi referencí je výběr zajímavých projektů, které má tým Titulkování.cz za sebou. U každého projektu jsou uvedeny základní informace o zakázce a případně je také přiložen externí odkaz na výsledné video.

Causa Carnivora
Hnutí DUHA, duben 2015, 26 min., odkaz
Dokument Jana Svatoše hledá odpověď na otázku, proč naše země v soužití s velkými šelmami představuje izolovaný ostrov uprostřed Evropy. Spolu s Vlčími hlídkami organizovanými Hnutím DUHA se snaží zjistit, co brání šelmám v návratu do naší krajiny a proč nadále raději nasloucháme krvavým legendám než výzkumům podloženým fakty. Dokument jsme přeložili do angličtiny včetně korektury rodilým mluvčím a vytvořili DVD včetně úvodní nabídky.

Island
Laceup, duben 2015, 10 min.
Otitulkovali jsme do češtiny z odposlechu několik reklamních spotů pro firmu Iceland. Zakázka zahrnovala pevné vložení titulků do videa.

Filmové ukázky
Ústav pro stud. total. režimů, duben 2015, 15 min.
Pro ÚSTR jsme otitulkovali z odposlechu do angličtiny několik krátkých ukázek z českých hraných filmů zobrazujících období mezi lety 1948-89 pro využití ve výuce.

Plastická chirurgie
Daniel Severa Production, duben 2015, 24 min.
Do němčiny jsme přeložili a natitulkovali sérii spotů o možnostech plastické chirurgie. Titulky prošly korekturou rodilého mluvčího.

Lean
Překládáme.eu, březen 2015, 5 min.
Pro výše zmíněnou agenturu jsme na základě dodaného překladu z angličtiny do češtiny otitulkovali video o mananžerském přístupu lean.

Na sever
Na sever, březen 2015, 120 min.
Spolupracovali jsme na překladu do angličtiny (na základě dialogové listiny) dokumentu Na sever o židovských dětěch, které během druhé světové války našly útočiště v Dánsku.

< 1 ... 52 53 54 ... 62 >