menu
logo Titulkování.cz Titulkování.cz
jazyk
profesionální tvorba titulků

titulky pro neslyšící

titulky pro neslyšící

Titulky pro neslyšící jsou v rámci titulkování podoborem, který vyžaduje zkušenosti a specifické znalosti. Od 23. září 2020 budou obce a státní instituce muset vytvářet videoobsah přístupný i pro neslyšící a nedoslýchavé. K tomu slouží tzv. titulky pro neslyšící.

Dle zákona o přístupnosti budou muset od 23. září 2020 všechny státní instituce vyjít vstříc osobám se sluchovým postižením a otitulkovat nebo popsat veškerý audiovizuální obsah na svých internetových stránkách. Může se jednat například o propagační videa, informační spoty apod. Zákon se týká měst, obcí, mikroregionů, ministerstev, krajů, vysokých škol, i dalších právnických osob zřízených zákonem. Titulkování.cz, s.r.o. nabízí výrobu titulků pro neslyšící (tzv. skryté titulky) dle standardů běžně užívaných v Česku.

Na rozdíl od překladových titulků je třeba neslyšícímu divákovi zprostředkovat i další informace, které slyšící divák vnímá. Jedná se nejčastěji o důležité zvuky, které nejsou patrné z obrazu (zvonek, zvonění telefonu, zpěv, atd.). V titulcích pro neslyšící se může objevit také označení intonace, zvýšení hlasitosti a jiné zvukové efekty. Některé titulky pro neslyšící také označují mluvčí: jménem či barvou titulku. Titulky pro neslyšící mají obvykle nižší čtecí rychlost (např. cca 10 cps) a delší dobu zobrazení (2 sekundy).

Pro vyhotovení nabídky nás kontaktujte. Nebo navštivte náš web www.skrytetitulky.cz.