info@titulkovani.cz  
zkopírováno
+420 774 434 360

Výroba titulků

Titulkování je specifickým oborem, který spojuje umění překladu s požadavky omezeného prostoru. Překladatel musí přesně vyjádřit hlavní myšlenku tak, aby se divák dozvěděl hlavní sdělení a stíhal vnímat obraz, a musí také dodržovat určité technické zásady.

Standardně od nás zákazník obdrží samostatný soubor s titulky ve formátu srt. Jedná se o jednoduchý textový soubor obsahující text a časy zobrazení. Text je kódován v univerzálním formátu UTF-8, který podporuje běžnou interpunkci včetně oblých uvozovek, apostrofu, výpustky neboli trojtečky apod. Do srt titulků zaznamenáváme také kurzívu a tučné písmo. V tomto ohledu se řídíme českými typografickými zásadami. Doporučujeme vždy předem ověřit, zda váš přehrávač podporuje kódování UTF-8. V opačném případě můžeme po dohodě nahradit příslušné znaky tak, aby se vše zobrazovalo správně (trojtečku třemi tečkami, oblé uvozovky strojovými atd.), nebo zvolit jiné kódování.

Omezení pro titulky jsou prostorová a časová. Standardem Titulkování.cz jsou titulky o jednom či dvou řádcích s maximálně 42 znaky na jeden řádek (včetně mezer) pro obraz 16:9. Pro starší záznamy s poměrem stran 4:3 volíme maximálně 38 znaků na řádek. U videí s poměrem stran 9:16 určených pro sociální sítě volíme 35 znaků na řádek a adekvátně upravujeme i velikost písma a pozici titulků. Uvedené parametry zajistí maximum prostoru pro obrazové sdělení a přitom dostatečnou velikost textu.

Časové omezení se týká schopnosti diváka číst text. Tato schopnost se vyjadřuje čtecí rychlostí udávanou ve znacích za sekundu. Naším standardem je maximální rychlost 14–17 znaků za sekundu, přičemž konkrétní hodnota se stanovuje s ohledem na druh videa a jeho cílové skupiny. U tzv. nedějových pořadů, jako jsou podcasty nebo rozhovory, je možné volit i rychlejší tempo. Důležitá je také doba zobrazení titulku. Zde máme minimální hranici 1,5 sekundy a maximální 6 sekund. Při delším zobrazení má divák tendenci číst titulek dvakrát.

Pro tvorbu titulků je klíčová kvalita překladu, schopnost vystihnout podstatu sdělení i případný kontext situace. Naším standardem je vysoká úroveň překladu, kterou zajišťují zkušení a vzdělaní překladatelé. Pro zajištění vysoké jazykové kvality nabízíme korektury rodilými mluvčími.

V poslední době se v oblasti jazykové lokalizace stále častěji prosazuje strojový překlad či překlad s podporou AI. Naše firma prozatím ani jeden z těchto typů podpory nevyužívá, neboť kvalita jejich výstupů není dostačující. Audiovizuální překlad, na rozdíl například od technických textů, má své zvláštnosti. Je třeba zohledňovat kontext, reflektovat nonverbální projevy mluvčích, jazykové styly, vhodně překládat či převádět kulturní specifika, humor atp.

V případě, že od vás obdržíme strojový překlad, ze kterého budete chtít vytvořit titulky, můžeme do něj po dohodě vůbec nezasahovat, jsme ale povinni vás na případnou nízkou kvalitu textu vždy upozornit. Berte prosím na vědomí, že oprava špatného překladu může trvat stejně dlouho, nebo i déle, než překlad nový. Od toho se také odvíjí nastavení sazeb za tyto služby. Práci se strojovým překladem se nevyhýbáme, podpora umělé inteligence má na poli lokalizace jistě svůj potenciál, je s ní však potřeba pracovat tak, aby netrpěla kvalita výstupů.

Pro titulky je také podstatné jejich grafické zpracování. Naše titulky jsou tak vždy dostatečně velké a kontrastní, používají dobře čitelné bezpatkové písmo a jsou dodrženy obvyklé zvyklosti psané češtiny. Barva titulků je ve výchozím nastavení bílá. Písmo pro titulky i jejich další parametry můžeme na přání změnit.

Tvorba titulků pro nás není pouze byznys, ale především koníček. Připravili jsme proto také dva nekomerční informační weby: o.titulkování.cz, který se věnuje titulkování hlouběji, a upravyvidea.cz, který se věnuje základům digitálního videa.