menu
logo o.titulkování.cz o.titulkování.cz
informační web o tvorbě titulků

blog

blog
Procházíte téma:
formáty titulků (6)
← novější (2) | starší (3) →
 

Formát WebVTT

téma: formáty titulků
autor: Michal Staša
datum: 13. října 2013, 12:42
odkaz: https://www.titulkovani.cz/o-titulkovani/index.php?blog=format-webvtt

Připravovaný formát titulků WebVTT – Web Video Text Track (přípona VTT) je úzce spojen se značkovacím jazykem HTML verze 5, neboť je navržen jako formát titulků pro vložená videa na webových stránkách. Na začátku tedy krátké entrée do HTML5. Jedná se o značkovací jazyk, ve kterém jsou napsány všechny webové stránky. S verzí 5 byla zavedena značka (tag) video, která značně zjednodušuje vkládání videí na webové stránky (před HTML5 se videa vkládala jinak, nejčastěji využitím Flash videí). S přímou podporou videí je tedy logickým pokračováním podpora titulků. Již nyní existuje element track, který mimo jiné rozlišuje mezi klasickými titulky (subtitles) a titulky pro neslyšící (captions). Příklad pro pokročilejší uživatele HTML (se SRT titulky):

<video src="video.webm">
<track kind="subtitles" label="české titulky" src="titulky.srt" srclang="cs">
<track kind="captions" label="české titulky pro neslyšící" src="titulky-neslysici.srt" srclang="cs">
</video>

Více informací k track najdete přímo na stránkách w3.org: http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/track.

Nicméně zpět k WebVTT. Původně se formát jmenoval WebSRT (Web Subtitle Resource Tracks), ale byl přejmenován. Jak je již naznačeno v úvodu, nejedná se o hotový a časem prověřený formát, ale o vznikající a stále vyvíjený formát titulků. Vzhledem k důležitosti webu a rozvoje využití značky video lze ale předpokládat, že tento formát má potenciál rozšíření. Tomu nahrává již poměrně rozšířená podpora mezi prohlížeči – v posledních verzích tento formát alespoň v základní verzi podporují všechny prohlížeče i Youtube.

Formát WebVTT je klasický textový soubor a inspiroval se slavným formátem SubRip (SRT). Jednoduché titulky ve VTT od SRT ani nerozlišíte:

WEBVTT

0:00:06.646 --> 0:00:08.026
První titulek

0:00:08.146 --> 0:00:11.735
Druhý titulek

Formát WebVTT je nicméně doplněn o mnohé další funkce, které nepřekvapivě vychází z prostředí HTML/CSS. Můžeme tedy počítat s možností úpravy písma (značky <b>, <i>, <u>) a stylováním (způsob stylování se ve specifikaci změnil, nicméně v některých prohlížečích již nová verze funguje). WebVTT navíc zavádí užitečnou značku <v Jmeno>, která označuje jednotlivé postavy a díky které lze jednotlivé postavy graficky odlišit. Dále WebVTT podporuje změny umístění jednotlivých titulků. Standardně se titulky objevují uprostřed dole. Titulek ale můžete přepnout do vertikální polohy, změnit zarovnání, posun či velikost. Ve specifikaci se také objevila možnost zvolit si oblast, kde se titulky budou zobrazovat nebo rolovat.

Informací a návodů k WebVTT není zatím mnoho. Oficiální specifikace se tvoří a je neúplná: http://dev.w3.org/html5/webvtt. Několik návodů a příkladů můžete vygooglit, nicméně na webu w3.org si ověřte, zda příklad odpovídá poslední verzi specifikace.

Příklad komplexnějšího využití WebVTT (obskurní rozhovor dvou maňásků):

WEBVTT

0:00:06.646 --> 0:00:08.026 align:start
<v Jevgenij>Lve Nikolajeviči,</v>

0:00:08.146 --> 0:00:11.735 align:start position:10%
<v Jevgenij>napadlo vás někdy,</v>
<v Jevgenij>že nemáme pohlavní <b>orgány</b>?</v>

0:00:15.430 --> 0:00:18.234 size:30%
<v Lev>Je to zvláštní,</v>
<v Lev>Jevgeniji Pavloviči,</v>

0:00:18.354 --> 0:00:22.774
<v Lev>mluvil jsem o tom včera s knížetem</v>
<v Lev>Vasilijem Maximem Leonovičem.</v>

0:00:22.894 --> 0:00:24.094
<v.zelene Lev>Byl mrzutý.</v>

atd.

Tyto titulky naleznete implementované v příkladu na následující adrese. Zde také můžete vyzkoušet podporu značky video, elementu track a podívat se, jak reaguje na titulky WebVTT váš prohlížeč.

www.titulkovani.cz/webvtt

Vzhledem k tomu, že vývoj formátu WebVTT není ukončen, není vhodné ho někam nasazovat. Pro provozovatele webů s video obsahem či pro jejich překladatele se jedná o pravděpodobný formát budoucnosti (pokud tedy formátovou bitvu nevyhraje např. formát TTML). Podpora ze strany editorů titulků není velká – zatím vím pouze o editoru SubtitleEdit. Podpora se pravděpodobně rozšíří s ukončením specifikace. K formátu WebVTT se tak pravděpodobně ještě vrátím.

Zajímavé odkazy: