menu
logo o.titulkování.cz o.titulkování.cz
informační web o tvorbě titulků

blog

blog
Procházíte téma:
návody (4)
← novější (3) | starší (0) →
 

Návod na Subtitleeditor

téma: návody
autor: Tomáš Hnyk
datum: 23. června 2013, 22:57
odkaz: https://www.titulkovani.cz/o-titulkovani/index.php?blog=navod-na-subtitleeditor

Subtitleeditor (v českém Ubuntu „Titulkový editor“) je editor titulků, o kterém není moc slyšet, protože je k dipozici pouze pro operační systémy založené na Linuxu a určené pro osobní počítače. Slyšet by o něm ale mělo být více, protože se jedná o nástroj, který je vysoce efektivní a nabízí spoustu funkcí. Lze jej použít pro tvorbu titulků od odposlechu přes překlad až po načasování a zvládne i jednoduché grafické efekty, jako je například umístění titulku na určité místo v obraze, a tak není třeba používat jakékoliv jiné programy. Veškerým funkcím lze také přiřadit klávesové zkratky, což vede k obrovské efektivitě práce.

Nastavení

Jak bylo zmíněno, největší výhodou Subtitleeditoru je to, že každé akci lze přiřadit klávesovou zkratku, což celý proces titulkování značně ulehčuje. Nastavení se provádí pomocí Options > Configure Keyboard Shortcuts.

Všechny akce jsou dostupné prostřednictvím různých menu a v článku budu tedy akce pojmenovávat pomocí jejich postavení v menu – každému totiž vyhovují jiné zkratky.

V Options > Preferences se nacházejí různé nastavení, nejdůležitější je záložka Timing, kde lze nastavit hodnoty jako je CPS, minimální mezera mezit titulky atp., jež titulky nesmí překročit. Program nastavení při tvorbě titulků respektuje a navíc i zvýrazní (při zaškrtnutí Automatically highlight timing errors) případné porušení těchto norem.

Ve View > View Manager lze nastavit to, jaké informace (začátek, doba tvrvání, CPS atp.) se o jednotlivých titulcích zobrazí. Lze mít více profilů a přepínat mezi nimi v závislosti na dané činnosti. Pokud například překládáme již načasované titulky, nemusí nás zajímat informace o časování a tudíž je můžeme skrýt.

Pokud pracujeme s titulky ve formátu ASS nebo SSA, bude se hodit Tools > Style Editor. Lze zde vytvořit a upravit styly pro dané titulky. Subtitleeditor bohužel neumožňuje uložit styly pro použití s každými titulky, a je tedy třeba je vždy vytvořit znovu. To lze obejít tak, že vytvoříme soubor, který neobsahuje žádné titulky ale pouze popis stylů. Když chceme dané styly použít v titulcích, na kterých pracujeme, přidáme je pomocí Tools > Join Document, kde vybereme zmíněný soubor. Styl, který se použije jako výchozí, lze změnit v konfiguračním souboru, který se obvykle nachází zde: ~/.config/subtitleeditor/default/config a kde je třeba změnit hodnoty default-style v oddílech [AdvancedSubStationAlpha][SubStationAlpha]. Hodnoty, které chcete zadat, zjistíte nejlépe tak, že daný styl vytvoříte v Subtitleeditoru a pak uložíte do souboru, jenž posléze otevřete v textovém editoru.

Použití

Po prvním spuštění programu se objeví velké prázdné okno. V menu View zaškrtněte Video PlayerWaveform a okno se rozdělí na tři díly, video je přitom vlevo, zvuková stopa vpravo a titulky dole. Pokud nemáte k dispozici přepis či překlad, vytvořte nový soubor pomocí File > New (typicky ctrl + N). Pokud naopak již nějaký textový soubor máte, naimportujte jej pomocí File > Import > Import Plain Text. Pro každý řádek v daném souboru bude vytvořen titulek, přičemž se musí jednat o prostý text (typicky soubory s příponou .txt).

Video stopu přidejte přetažením souboru do prostoru videa anebo pomocí Video > Open. Zvukovou stopu vytvořte pomocí Waveform > Generate Waveform From Video. Subtitleeditor má s některými formáty problém a při vytváření zvukové vlny se zasekne. V takovém případě často pomůže změnit kontejner videa (například z .flv na .mp4), k čemuž poslouží například program Avidemux. V Ubuntu 13.04 je rozbitá funkce Kyeframes > Generate Keyframes From Video (Using Frame), která do zvukové stopy vyznačí střihy. Při pokusu o její použití celý program spadne. Na jiných distribucích nebo verzích to ale možná funguje. Nyní byste měli mít na obrazovce něco podobného:

Jedná se o amatérské titulky k volně šiřitelnému filmu Tears of Steel, a tak můžete vidět, jak Subtitleeditor barevně vyznačil prohřešky vůči standardům jako je minimální rozestup mezi titulku, maximální CPS nebo minimální doba trvání.

Vpravo lze nastavit posuvníky velikost zvukové stopy a to, jak velký časový úsek pokrývá.

Při tvorbě titulků z odposlechu se hodí zejména funkce Edit > Insert Before a Edit > Inset After pro vložení nových titulků. Jejich načasování na začátek promluvy (kdy se vyplatí sledovat zvukovou stopu) pak lze udělat buď pomocí funkcí Timing > Add 100 Miliseconds, Timing > Remove 100 MilisecondsTiming > Add 1 FrameTiming > Remove 1 Frame anebo umístěním kurzoru na zvukové vlně přesně na začátek promluvy pomocí funkcí Video > Play / Pause, Video > Skip ForwardVideo > Skip Backwards a poté použitím funkce Video > Timing From Player > Set Subtitle Start. Pomocí těchto a dalších obdobných funkcí (stojí za to prozkoumat menu opravdu důkladně, zvláště menu Timings) lze dále titulky posouvat, přesouvat, zkracovat a prodlužovat v případě, že máme již dodaný překlad a jen časujeme.

Časování lze provést i myší, kdy levý klik nastaví začátek titulku, pravý konec titulku a prostřední tlačítko změní polohu kurzoru, ale tento postup je oproti výhradnímu použití klávesnice pomalejší.

Když jsme s titulky hotovi, je třeba je zkontrolovat. Nikdy nezapomeňte provést Tools > Spell Check, dále spusťte i Tools > Error Checking, které vám ukáže, kde jste porušili zásady časování, které jste si sami nastavili a Tools > Text correction, které zejména zachytí řádky končící nebo začínající mezerou. V náhodně stažených titulcích z internetu se provinění najde celá řada:

Subtitleeditor umí pracovat s množstvím titulkovacích souborů a konvertovat je mezi sebou navzájem. Umí i pracovat s formátem ASS (byť na jejich zobrazení je třeba využít externího přehrávače, jenž lze nastavit v Extensions > External Video Player > Preferences) a pomůže i při překladu titulků. V tomto článku jsem popsal jenom základní funkce programu; je třeba s ním chvíli experimentovat, sžít se s ním a optimálně si nastavit klávesové zkratky. Odměnou ale bude znatelné urychlení práce.

Instalace

Subtitleeditor je dostupný pouze pro operační systémy založené na Linuxu. Postup instalace tedy záleží na distribuci, kterou používáte. Pokud není v balíčcích dané distribuce dostupný nebo používáte Ubuntu, kde je ve verzích 12.10 a 13.04 rozbitý a spadne, kdykoliv se pokusíte načíst video, lze jej zkompilovat ručně. Následující postup je poněkud úmorný a složitý, ale efektivita práce, kterou Subtitleeditor umožňuje to snadno vynahradí.

V příkazové řádce nejprve nainstalujeme potřebné závislosti:
sudo apt-get build-dep subtitleeditor
sudo apt-get install subversion

Pak stáhneme nejnovější verzi subtitleeditoru :
svn co svn://svn.gna.org/svn/subtitleeditor/trunk subtitleeditor

Přejdeme do vzniklého adresáře a program zkompilujeme:
cd subtitleeditor
./autogen.sh
./configure
make

Posléze program nainstalujeme:
sudo make install