informační web o tvorbě titulků
o.titulkování.cz

blog

informační web o.titulkování.cz
pro vás připravil týmTitulkování.cz
profesionální tvorba titulků

www.dcptitulky.cz
Procházíte téma:
jiné titulky (3)
← novější (2) | starší (0) →
 

Titulky pro neslyšící

téma: jiné titulky
autor: Michal Staša
datum: 13. března 2013, 1:08
odkaz: https://www.titulkovani.cz/o-titulkovani/index.php?blog=titulky-pro-neslysici

Titulky zprostředkovávají zvukovou složku audiovizuálního díla a nejčastěji jsou překladem mluveného cizího jazyka pro slyšící diváky. Další významnou oblastí jsou titulky pro neslyšící, tedy zprostředkování zvukové složky pro diváky se sníženou nebo žádnou schopností vnímat zvukové informace. Titulky pro neslyšící jsou specifickým oborem, v němž je třeba respektovat několik základních pravidel, a nelze je jednoduše zaměnit s tradičními titulky. S titulky pro neslyšící se můžeme setkat např. v televizi (skryté titulky) či na českých DVD. Projděte si přehled hlavních odlišností a zvyklostí a, pokud vás baví titulkovat, zkuste otitulkovat film pro neslyšící...

Označujeme mluvčí pojmenováním či barvou, pokud:

  • jsou vidět v dálce či ve tmě,
  • jsou zády ke kameře,
  • hádají se (rychlé krátké dialogy),
  • jsou mimo záběr.

Promluvu uvozujeme buď jménem mluvčího nebo vždy pomlčkou (na začátku monologu). Označení mluvčích barvou je zvláště vhodné, pokud se v promluvách vyskytuje větší počet osob. Označování barvou také šetří tolik cenný prostor, který bychom potřebovali při uvádění jmen.

Oznamujeme zvuky, pokud nejsou jasné z obrazu:

  • způsob a hlasitost promluv (ironicky, polohlasem, šeptem, apod.),
  • cizí jazyk, kterým se hovoří,
  • významové neřečové zvuky (klepání, kroky, telefon, apod.),
  • zvukové projevy emocí (pláč, smích, apod.),
  • zvuky okolního prostředí, dokreslení situace a atmosféry.

Samostatné zvuky uvádíme kapitálkami, zvuky v rámci promluvy malým písmem v závorce.

Příklad barevného označení mluvčích:

-Titulkuješ? -Ano. -Fakt?
-Ano. -O čem si to povídáte?

Příklad označení mluvčího jménem:

-Helmut: Mám hlad.

Příklad titulku se zvukem (není jasné z obrazu):

ZVONEK U DVEŘÍ

Příklad promluvy se zvukem:

(cynicky) -Titulkuješ?
(důrazně) -Ano.

Pozn.: Informace jsem vyčetl a zpracoval z prezentace o titulkování pro neslyšící. Nicméně mám s titulkováním pro neslyšící zatím pouze malé zkušenosti a zájemce bych rád odkázal na opravdové odborníky této oblasti.

Pozn. 2: Problematikou titulků pro neslyšící se zabývá následující publikace: V. Strnadové a R. Koplíka: Problematika tvorby skrytých titulků k předtočeným pořadům. K dostání je v České komoře tlumočníků znakového jazyka.

Celé jméno:

Váš email:

Komentář:

Ověření, že nejste robot:

Nechť jsou komentáře věcné, bez vulgarit a podepsány celým jménem (uvedení emailu je dobrovolné). Nedodržení těchto pravidel může vést ke smazání komentáře. Maximální délka je 500 znaků (bajtů). Používejte pouze běžné znaky. Zapovězeny jsou značkovací jazyky (např. HTML).