menu
logo o.titulkování.cz o.titulkování.cz
informační web o tvorbě titulků

blog

blog
Procházíte téma:
vše (15)
← novější (8) | starší (6) →
 

Návod na VisualSubSync (aktualizováno)

téma: návody
autor: Petr Černoch
datum: 8. srpna 2013, 16:07
odkaz: https://www.titulkovani.cz/o-titulkovani/index.php?blog=navod-na-visualsubsync

Vážené titulkářky a vážení titulkáři,
tento příspěvek pojednává o tvorbě titulků v programu VisualSubSync (zkratka VSS). Odkaz na stažení programu naleznete v sekci programy.

01 – Start

Celý prostor programu je rozdělen do několika oddílů – nahoře vlevo je prostor pro zvukovou stopu, nahoře vpravo pro náhled videa, níže oddíl s přehledem titulků, dole prostor pro editaci textu titulků a uprostřed ikony a nástroje pro ovládání a úpravu (a v záhlaví nalezneme informační panel).

Vždy je třeba založit projekt, což provedeme stiskem crtl+n. Projekt se pak uloží do adresáře, kde máme video, které chceme otitulkovat, s prapodivnou koncovkou vssprj.

Pozn.: navíc se zde vytvoří další soubory s koncovkami scenechange a peak (až poté, co extrahujeme zvuk) a volitelně i bak (záložní soubor projektu).

Po zmáčknutí crtl+n se nám naskytne následující výjev (viz obr. 1).

Obr. 1 – Úvodní obrazovka po spuštění a stisknutí crtl+n - nový projekt (pro zvětšení klikněte)

V první kolonce Video source klikneme vpravo na rozbalovací okno (...) a vybereme video, které chceme otitulkovat.

Pozn.: Pro správné zobrazení videa je třeba mít nainstalovány příslušné kodeky, což lze ověřit přehráním ve Windows Media Player. U některých videí nemusí všechny funkce pracovat správně – například změny scén/zobrazení střihů u videí. Jedná se především o videa, u nichž byl nějak nevhodně změněn kodek.

Následně klikneme na již aktivní Extract WAV/Peak file from video a vyskočí nám další okno, kde v nabídce settings vybereme only create peak file.

Pozn.: možností je tu samozřejmě víc, pro duální filmy volba zvukové stopy a jiné způsoby extrahování zvuku, které použijeme pouze v případě neúspěchu s první variantou.

Vlevo dole klikneme na Extract a pokud vše proběhne správně, okno zmizí a zůstane původní nabídka (obr. 1), ve které je již vyplněna kolonka se zvukem (Audio wave form). V sekci Subtitle file si můžeme zvolit název souboru s titulky (které vytvoříme podle právě čtené receptury) a jejich formát – zde volíme mezi nejjednodušší a přednastavenou variantou srt, nebo ssa či ass v rozbalujícím menu vpravo. Dále máme možnost titulky ukládat pod tradičním kódováním WIN-1250, nebo v UTF8 zaškrtnutím příslušného políčka save as.

Pokud již titulky máte (transkripci či překlad), můžete je zde nahrát (opět ikonka vpravo).

A teď již vám nezbývá než kliknout na Create new project, nebo si vybrat jiný titulkovací program.

02 – Nastavení

Přestože již netrpělivě čekáme na vložení prvního titulku, je třeba nejprve provést základní nastavení projektu. Začneme stisknutím F4 (Show/Hide video) nebo příslušné ikonky pro zobrazení videa. Stiskem F1 (nebo ikonky Play vlevo) ověříme, že nám video funguje – objevit by se mělo vpravo, v prostředí zvukové stopy by měla běžet bílá plná čára s pozicí přehrávaného videa, žlutá přerušovaná čára naopak značí pozici, odkud bude video přehráváno (zastavíme jej stiskem Esc). Velikosti oken a tudíž poměr mezi jednotlivými oddíly VSS lze upravit potažením myší po zobrazení dvoučárky se šipkami v místě okrajů oddílů (viz červený kroužek na obr. 2).

Obr. 2 – Kontrola chodu videa a zvuku před nastavením

Pokračujme kliknutím na žlutě zakroužkovanou ikonku dle obr. 2 nebo v menu Edit > Preferences. Objeví se nám okno s několika záložkami – u první, General, není třeba nic měnit, jen je vhodné zvolit automatické ukládání projektu. Záložka Subtitle nabízí rychlost znaků za sekundu Character per second target, kde je vhodné nastavit 13 cps. V dalších řádcích volíme minimální a  maximální délku titulku – nastavme 1200 ms a 6000 ms. Poslední kolonka Blank between subtitles značí pauzu mezi jednotlivými titulky, vpišme konvenční hodnotu 120 ms.

Mezi další záložky, které stojí za zmínění patří Hotkeys, kde si můžete nastavit klávesové zkratky, a Fonts, kde je důležité nastavit kliknutím na ikonky vpravo () styl zobrazovaného písma. Okulibá jsou bezpatková písma, ideální Arial (případně Arial Narrow), nezapomeňme na krásu české diakritiky a zvolme skript středoevropský. Vše odklikáme pomocí obligátního OK a vrátíme se na původní obrazovku. V levé části (hned vpravo od tlačítek Play/Stop) je ještě dobré zaškrtnout obě volby Auto-scroll (WAV display a Subtitles) a můžeme začít klást jednotlivé repliky.

Pozn.: dalším užitečným nastavením je zobrazení přechodu scén/střihů: v menu View > Show/Hide scene change

03 – Vkládání titulků

Předně je třeba říci, jak se pohybovati ve zvukové stopě a tudíž i ve videu, ať jsme v obraze.

Při najetí myši do oddílu se zvukovou stopou se ukazatel změní na kurzor. Rolováním kolečka myši společně se stisknutou klávesou ctrl se pohybujeme ve zvukové stopě vpřed a vzad, méně praktické je použití posuvníku (modrý obdélník). Točením kolečka myši bez klávesy ctrl měníme vertikální zoom zvukové stopy. Jedním kliknutím levého tlačítka myši určíme místo, odkud se bude přehrávat video (v náhledu vpravo). Video si pustíme, zjistíme dle zvuku a obrazu rozsah (délku) titulku, který chceme vložit. Podržením levého tlačítka myši a pohybem doprava (tedy ve směru jízdy videa) vybereme patřičný rozsah odpovídající námi vkládaného titulku – výběr se poté zobrazí bílou barvou.

Poté zmáčkneme ctrl+w, čímž dojde k vytvoření titulku. Myší pak přejedeme do oddílu pro editaci textu titulků (zcela dole) a sem napíšeme požadovaný text. Pokud máme již překlad/titulky k videu např. ve Wordu, stačí označit ve Wordu text pro vložení, a zkopírovat jej do VSS (crtl+v). Výsledek zkontrolujeme přehráním videa – titulek by měl být zobrazen v náhledu videa vpravo). Na příkladu na obr. 3 vidíme vybraný titulek (bíle) s vloženým textem, který je zobrazen i v náhledu videa.

Obr. 3 – Příklad vkládání titulků

04 – Úprava titulků

V oddílu pro zobrazení náhledu titulků jsou v jednotlivých řádcích zobrazeny tyto informace: pořadové číslo titulku, počáteční a konečný čas titulku, text titulku. Spodní oddíl pro editaci titulků umožňuje sledovat počet zadaných znaků na řádek. V zápatí (stavový řádek) jsou zobrazovány další informace, z nichž nejdůležitější je rychlost titulku, tzv. čtecí rychlost, (Char/s) a doba trvání titulku (Duration).

Vložené titulky je téměř vždy třeba upravit – málokdy se podaří odhadnout správnou dobu trvání, rychlost, překlepy apod. Na obr. 3 je vidět v oddílu s již vloženými titulky vybraný řádek (šedě). Jednoduchým kliknutím myší přejdeme na řádek titulku, který chceme zobrazit. Poté můžeme v oddílu editace a vkládání textu (úplně dole) opravit námi zadaný text. Pokud chceme opravit i dobu trvání titulku, použijeme dvojité poklepání – v oddílu se zvukovou stopou se vyznačí (bíle) vybraný řádek/titulek. Uchopením za okraje titulku jej můžeme prodloužit či zkrátit. Minimální dobu zobrazení titulku lze také lehce získat dvojklikem na pravý okraj titulku (vytvoří se titulek o délce trvání odpovídající rychlosti 15 cps). Pokud chceme titulek zcela odstranit, zmáčkneme tlačítko del.

Nezapomeňme, že jsme si nastavili mezeru mezi titulky – na obr. 3 je u titulků č. 4 a č. 5 dobře patrná vygenerovaná mezera. K tomu, aby nedocházelo k překrývání titulků slouží automatické přilepování k předchozímu titulku – při najetí ukazatele myši na konec titulku se zobrazí úzký šedý pruh. Při kliknutí pro označení navazující části zvukové stopy VSS automaticky vynechá přednastavenou mezeru.

05 – Další funkce

Ze začátku, než si vše takříkajíc pořádně osaháte, je dobré používat tlačítko Normal/Timing mode, najdete ho na obr. 4 ve fialovém kroužku. Po přepnutí do režimu Timing mode se vám nestane, že byste chtě nechtě změnili text titulku, měníte pouze jeho stopáž (délku a rychlost zobrazení).

Obr. 4 – Další užitečné funkce a zobrazení VSS

Pro malé, širokoúhlé monitory (například u netbooků a tabletů) je vhodné přesunout náhled videa do prostoru, kde se nic nezobrazuje a získat tak větší prostor pro zobrazení zvukové stopy. Toho lze docílit pomocí menu View > Detach video window. Okno s videem pak přetáhnete myší (podržením levého tlačítka myši s ukazatelem uprostřed videa), kam potřebujete, a na okrajích lze i změnit jeho velikost – viz obr. 4 symbol vyznačený modrým kroužkem.

Pro ty, kteří mají připraveny titulky (překlad anebo transkripci) a chtějí pouze časovat, nabízí VSS pomůcku zvanou Text pipe. Jedná se o schránku, do které předem nahrajeme textový soubor s titulky (.txt), abychom nemuseli pokaždé překlikávat mezi např. Wordem a VSS. Tuto funkci nalezneme v menu Edit > Text Pipe, kde máme možnost tuto schránku nahrát (Load), uložit (Save), smazat (Clear) a zobrazit či skrýt (Show/Hide). Použitý, již vložený titulek ze schránky může být buď označen barevně, nebo smazán pomocí nabídky zobrazené po stisknutí pravého tlačítka myši (Auto-colorizeAuto-delete). Pokud si nevytvoříme klávesovou zkratku pro vložení ze schránky, můžeme přes tuto nabídku text vkládat (Add subtitle from pipe).

Ve stavové řádce úplně dole v zápatí se zobrazuje nápověda pro méně zkušené uživatele o vhodnosti rychlosti a délce trvání zobrazení titulku se škálou od Too fast, přes Good a Perfect až po Too slow. Jak jste na tom, můžete snadno zkontrolovat stiskem crtl+m (zobrazí se přehledný výpis). Osobně doporučuji spíše sledovat rychlost (měla by se pohybovat v rozpětí 10 – 15 cps) a délku zobrazení (minimálně 1200 ms a maximálně 6000 ms), což odpovídá většinou stupni Perfect, takže buďme perfektní...

Zkontrolovat chyby si můžeme pomocí menu Edit > Error checking > Check errors. Dobré je si předem nastavit (opět zde, pod Preferences), aby nebyla kontrolována francouzská typografie odškrtnutím fajfky, čímž uhasíme nejhorší – totiž zobrazení „chyby“ kdykoli použijeme vykřičník nebo otazník. Když už jsme u té francouzštiny, je také vhodné nainstalovat si český slovník pro kontrolu pravopisu – pokud vlastníte LibreOffice (dříve OpenOffice), zkopírujte z adresáře: C:\Program Files\LibreOffice\share\extensions\dict-cs soubory cs_CZ.dic a cs_CZ.aff do adresáře VSS: C:\Program Files\VisualSubSync\dict. Pokud LibreOffice nemáte nainstalovány, zkuste Googlem vyhledat oba soubory. Když už je máme tam, kde je třeba, nastavíme pomocí menu Edit > Spell check kontrolu pravopisu češtiny zaškrtnutím položek Live spell checkcs_CZ.dic.

Pro zkušenější uživatele je určitě vhodné nastavit si klávesové zkratky – zejména pro přehrávání a (po)zastavení, přechod mezi následujícím a předchozím titulkem a podobně. U správně zpracovaných videí (z hlediska vnitřností kodeku) se po stisknutí v menu View > Show/Hide scene change zobrazí střihy videa (přechody scén) – viz na obr. 4 ovál azurové barvy. Profi titulkářům to poslouží jako nápověda, kdy by měl titulek skončit (shodně se střihem).

Pokud máte titulky k videu, ale nesedí vám začátky jednotlivých replik (posunuté nasazení), použijte klávesovou zkratku crtl+d. Vyskočí na vás dialogové okno, kam zadáte časový údaj posunutí. Nebo můžete přímo ve zvukové stopě označit, o kolik se mají titulky posunout (a poté zmáčknout ctrl+d).

06 – Shrnutí a chyby programu

Výhodou programu VisualSubSync je zcela jistě možnost sázet titulky podle zvukové stopy, zvolit si mnoho užitečných klávesových zkratek, zvolit si vzhled jednotlivých oddílů (velikost zobrazení náhledu videa, zvukové stopy a editace titulků), sledování počtu znaků na řádek, čtecí rychlosti v cps a dobu zobrazení jednotlivých titulků. Příjemná je možnost doinstalovat český slovník a kontrola chyb, abychom se vyvarovali příliš rychlých titulků, nebo omylem se překrývajících.

Největším zápor VSS představuje nutnost zakládat projekt (což je zdlouhavé), nutnost mít nainstalované odpovídající kodeky a zaměření programu pouze na OS Windows, navíc s již ukončenou podporu (vývoj ukončen k verzi 1.0.0.1155).

Mezi časté chyby programu patří nenačtení zvukové stopy videa – vyřešit lze doinstalací filtrů videa a zvuku, např. DirectShow. Špatné zobrazení náhledu videa lze vyřešit konverzí do jiného formátu (např. HandBrake, WinFF), nejspolehlivěji funguje klasické avi a kodek divx/xvid.

Vcelku se jedná o velmi dobrý poloprofesionální nástroj pro tvorbu titulků, který je zcela zdarma.

Vážené titulkářky, vážení titulkáři, hodně štěstí s VSS!

 


07 – Update k 07/2013

Vážené uživatelky, vážení uživatelé programu VSS, na webu je ke stažení nový VSS, verze 1.0.0.95 (viz sekce programy). Jedná se o upgrade italských kolegů, kteří přebrali štafetu od svých francouzských sousedů, jenž neměli dostatečnou le courage pro další rozvoj programu. Počet vylepšení není závratný, největším pozitivem ovšem je fakt, že štafeta vývoje programu byla předána a Číslo (1.0.0.9)5 žije!

Výhodou této novinky je mj. integrace FFMpegu, takže VSS si nyní poradí s mnohem větším a rozmanitějším množstvím formátů a kodeků videí. Co se zjevu programu týče, nezměnil se téměř v ničem. Pouze pole titulků (vkládání a editace) je pro větší přehlednost přesunuto nad seznam již hotových titulků, ve kterém se objevil sloupec RS. Čtecí rychlost sice je užitečná, ale zkušenější uživatelky a uživatelé by více ocenili údaj v Char/s.

Dále na nás zeje zcela nová nabídka Quick&Smart Delay a Silent zone (na úpravu délky titulku, resp. pauzy mezi nimi), můžeme si zapnout "Web server - show suggestions", tzn. jakýsi online překladač a v neposlední řadě přibyla nedocenitelná kontrola italského pravopisu.

Díky tomu se ovšem záhadně z rootu programu ztratil adresář dict pro vkládání souborů zajišťující chod kontroly jazyka českého. Naštěstí v neštěstí jsem záhadu vyluštil za Vás a nalezl cestu ku ztracenému adresáři – český slovník pro kontrolu pravopisu (soubory cs_CZ.dic a cs_CZ.aff, viz výše) vložíme sem (Pozn.: týká se pouze uživatelů WIN): C:\Documents and Settings\Administrator\Data aplikací\VisualSubSync\dict. Pak již postupujeme standardně, jako v případě změny z francouzské korektury na českou, viz kapitola 05.

Přeji všem ještě příjemnější zábavu s novou verzí VSS, například s chutnou italskou pizzou v jedné ruce a s lahodným francouzským vínem ve druhé...