menu
logo upravyvidea.cz úpravy videa . cz
video, audio, kodeky, kontejnery, formáty

Slovníček

Slovníček

1080p – viz rozlišení videa

4K rozlišení – označení pro vysoké rozlišení videa, viz rozlišení videa; obvykle se jedná o rozlišení 4096x2160, 3840x2160 či podobné hodnoty (cca 4 000 horizontálních bodů, 2 000 vertikálních bodů), rozlišení 4K se dnes nejčastěji používá v kinech

720p – označuje rozlišení videa s 720 vertikálními body, obvykle 1280x720, někdy se označuje jako HD Ready

8K rozlišení – označení pro vysoké rozlišení videa mající cca 8 000 horizontálních bodů

Advanced SubStation Alpha (ASS) – formát titulků, viz formáty titulků na našem druhém informačním webu o.titulkovaní.cz

ASF – multimediální kontejner od společnosti Microsoft, více kontejnery

AVCHD – označení pro kodek H.264, více video kodeky

AVI – multimediální kontejner od společnosti Microsoft, více kontejnery

datový tok (bitrate) – kvalitativní parametr videa označující množství dat potřebného pro uložení časové jednotky videozáznamu, viz parametry video souborů

DCP – Digital Cinema Package, formát digitálního videa užívaný v kinech

DCT – diskrétní kosinová transformace, viz způsoby komprimování videa

DVD – optický datový nosič; je třeba rozlišovat mezi DVD jako datovým nosičem (obsahující uživatelské soubory) a DVD-Video jako nosičem videa určeného pro stolní přehrávače (s pevnou strukturou souborů)

fps (snímková frekvence) – viz snímková frekvence

frame – snímek

FullHD – označení rozlišení videa 1920x1080, někdy se označuje jako 1080p, viz parametry video souborů

GOP, group of pictures – sled intra a itersnímků, viz způsoby komprimování videa

H.264 – velmi rozšířený a úspěšný kodek schopný zpracovávat videa s FullHD rozlišením, celým názvem H.264/MPEG-4 Part 10 či AVCHD, je založen na kodeku MPEG4 a často je ukládán v kontejneru MP4, více viz video kodeky

H.265 (označovaný jako HEVC – High Efficiency Video Coding) – následovník H.264 s lepšími kompresními parametry a schopný přehrávat videa s rozlišením až 4K či 8K, kodek H.265 je náročnější na výpočetní výkon než jeho předchůdce H.264, více viz video kodeky

hardsubbing – způsob titulkování, při kterém se titulky pevně vkládají do obrazu videa, titulky poté nelze nijak vypnout, ani z obrazu vymazat; označuje se také výrazy „hard-coded“ či „burned-in“

HD ready – viz 720p

HEVC – viz H.265

intra snímek, keyframe – obsahuje všechny obrazové informace, viz způsoby komprimování videa

inter snímek – snímek obsahující pouze částečné obrazové informace, pro plné zobrazení jsou potřeba další inter snímky a intra snímek, viz způsoby komprimování videa

interlacing, prokládání – vykreslování pouze poloviny řádků, způsob komprimace videa, viz způsoby komprimování videa

kodek – způsob komprimace digitálního videa; digitální video bez jakékoli úpravy je velmi rozsáhlým souborem dat, v praxi se tak vždy používá nějaký způsob komprese dat, který je dán kodekem; dnes se používá řada kodeků, většina je nicméně odvozena od MPEG2 či MPEG4; MPEG2 se používá např. na DVD, modernější a úspornější MPEG4 se používá např. na BluRay discích, v kamkodérech a různé varianty MPEG4 se užívají i ve většině dnešních videích na internetu a v rámci vysílání DVB-T2, více viz video kodeky

kontejner, multimediální kontejner – způsob uložení videa a případně dalších součástí, nejznámější kontejner je relativně univerzální AVI od společnosti Microsoft, používaný je rovněž kontejner MP4, MKV, MTS, M2TS, MOV, WebM a řada dalších; kontejner nemusí souviset s použitým kodekem, ale obvykle až na výjimky se užívá daný kontejner jen s některými kodeky; některé kontejnery mohou obsahovat vložené titulky (např. M2TS či MKV), více viz kontejnery

makroblok, makropixel – menší část snímku obrazu (videa) zahrnující několik obrazových bodů, viz způsoby komprimování videa

MP4 – viz multimediální kontejneru

MPEG/MPG – viz video kodeky

NTSC – televizní standard užívaný především v Severní Americe

PAL/NTSC – standardy pro kódování televizního signálu, PAL se užíval v Evropě, NTSC v Severní Americe; v době digitálního videa jsou již důležitá pouze obvyklá rozlišení videa a snímkové frekvence: PAL 4:3 720x576 25 fps, PAL 16:9 1024x576 25 fps, NTSC 720x480 24 fps, existuje nicméně mnoho dalších variant

pixel – obrazový bod

prokládání, interlacing – vykreslování pouze poloviny řádků, způsob komprimace videa, viz způsoby komprimování videa

Qpel – čtvrtpixel, přesnost odhadu pohybu mezi snímky užívaná některými kodeky

rozlišení (videa) – jedná se o jeden z kvalitativních parametrů videa a označuje počet obrazových bodů; s větším rozlišením roste možnost zaznamenat detaily videa, viz parametry video souborů

snímek – jednotlivé políčko videa, v angličtině frame

snímková frekvence – označuje rychlost (frekvenci), s jakou se zobrazují jednotlivé snímky videa, udává se ve snímcích za sekundu, frames per second (fps), viz parametry video souborů

SRT – na internetu nejčastější formát titulků, který přivedl na svět program SubRip

TTML – označuje formát titulků TTML (označovaný dříve jako DFXP), ten je základem mimo jiné pro EBU-TT, nového standardu Evropské vysílací unie

YCbCr – barevný prostor využívaný při záznamu digitálního videa, viz způsoby komprimování videa