menu
logo upravyvidea.cz úpravy videa . cz
video, audio, kodeky, kontejnery, formáty

Vkládání titulků

Vkládání titulků

Při distribuci video materiálu nebo při finální prezentaci jsou vložené titulky k nezaplacení. Vložení titulků do videa je vhodné také pro videa, u nichž se nepředpokládá zapnutý zvuk nebo u kterých není jisté, že bude zapnutý zvuk (např. čekárny, videa v letadle, sociální média).

Samotné vkládání titulků je obdobně jako ostatní úpravy videa poměrně výpočetně náročný úkon. Video je třeba rozložit na jednotlivé snímky a do každého vložit patřičný titulek.

Pro vložení titulků do videa můžeme postupovat pomocí:

  • hotových titulků (např. SRT) a programu pro vložení do videa (preferovaná varianta),
  • přidání titulků (např. SRT) jako stopy ve střihovém programu (pokud to váš střihový program umožňuje),
  • vytvoření titulků přímo ve střihovém programu (nedoporučeníhodné).

Poslední možnost se občas využívá v propagačních spotech, ale není optimální. Střihový program není nijak uzpůsoben k tvorbě titulků a nebude vám hlídat maximální šířku, čtecí rychlost, ani vhodnou časovou mezeru mezi titulky. V případě, že je třeba s titulky pracovat během fáze střihu, je vhodnější import načasovaných titulků (např. ve formátu SRT, XML apod.) a teprve potom úprava této stopy.

Následující tabulka uvádí některé programy, pomocí kterých lze do videa vložit načasované titulky. Obvykle vkládáme titulky SRT (tedy pouze načasované bez grafických úprav) nebo skriptované titulky ASS (s možností posunů, změn barev, atd.). Do tabulky jsme přidali i populární online služby pro vkládání titulků. Pro detailnější popis programů je vhodné se podívat na stránku úprav videa.

Program

Popis a možnosti

Systém

FFmpeg

Umožňuje vložit SRT i ASS titulky

Linux, MS Windows, mac OS

Avidemux

Umožňuje pomocí filtrů vložit SRT i ASS titulky

Linux, MS Windows, mac OS, BSD

HandBrake

Umožňuje vložit SRT titulky

Linux, MS Widnows, mac OS

Veed.io

Umožňuje vložit SRT titulky

Online

Transloadit.com

Umožňuje vložit SRT titulky

Online