Zpravodaj č.2
Titulkování reklamního spotu

Titulkování reklamního videa je specifickou disciplínou vyžadující nejen kvalitní překlad respektující lokální názvosloví, ale také přesné časování přátelské ke střihům a grafickou úpravu titulků v rámci spotu a existujících nápisů a dalších prvků.

Ať už připravujete titulky pro reklamní spot, produktový klip či jakékoliv marketingové video je důležitý kvalitní překlad. Špatný a odfláknutý překlad, na který překladatelé neměli mnoho času, zákazníci zaznamenají okamžitě – znají své zažité názvosloví a termíny a jejich špatný překlad bude spíše parodií či v lepším případě nebude dobrou reklamou. Klíčová je tak pro nás intenzivní komunikace se zákazníkem, pokud neznáme odbornou terminologii, a celkové odsouhlasení překladu.

Dobrý překlad je pouze jedna z částí titulkování. Zvláště pro reklamní videa je velmi důležité i dobré časování titulků. Nejen že text musíme stíhat číst, ale také nás nesmí rušit krátké blikání přesahu titulků přes střihy. Častým neduhem v reklamních titulcích jsou také velmi dlouhé řádky s malým písmem, které lze přečíst pouze s obtížemi nebo vůbec. Velikost písma a celkový kontrast je nutné volit podle použitého média (video na webu potřebuje velmi kontrastní písmo s dostatečnou velikostí, pro produktové video na televizoru vystačíme s běžnou velikostí titulků).

Specifikem reklamních spotů jsou rychlé střihy, řada vysvětlujících grafik, jména a funkce mluvčích a další nápisy v obraze. Při titulkování je třeba tedy postupovat individuálně podle konkrétního videa. Pro videa s textem v obraze je vhodné doplnit překlady, které mohou např. uvádět mluvčího nebo podtrhovat reklamní sdělení. Titulky by se měly vyhýbat důležitým nápisům v obraze. Pro značně grafická videa je vhodnější upravovat překlady přímo při výrobě videa. Pokud to ale není možné, lze video upravit na střižně, což dovolí pokročilé změny včetně zkrácení či prodloužení videa, doplnění log, nápisů, překrytí částí obrazu, vytvoření smyčky z několika videí apod.

Již bylo řečeno, že důležité je médium, na kterém je video prezentováno. Na YouTube můžeme vložit několik jazykových verzí titulků, které si sám divák může měnit. Na YouTube, Vimeo a podobných platformách ale nemůžeme měnit přesné umístění titulků v obraze. Pro většinu reklamních videí je tedy vhodné pevné vložení titulků do obrazu videa. Vložení je pak jistotou, že vytvořené titulky budou ve videu v takové podobě, v jaké je chceme prezentovat.

Tým Titulkováni.cz má mnohaleté zkušenosti s titulkováním reklamních spotů a jsme připraveni vaše video otitulkovat a zpracovat profesionálně, dle vašich představ.

Amatérské vs. profi titulky

V Titulkování.cz se nezaobíráme jen tvorbou titulků, ale i vším, co s titulky souvisí, a to i na akademické úrovni. Člen našeho týmu, Tomáš Hnyk, obhájil na Univerzitě Karlově diplomovou práci, ve které porovnal amatérský a profesionální překlad filmových titulků.

Výzkum provedl na korpusu několika set tisíc titulků jednotlivých replik strojovým zpracováním dat, přičemž se zaměřil na technické normy pro titulkování, jako je například čtecí rychlost (doba, kterou na přečtení titulků o daném počtu znaků máme) nebo minimální a maximální doba zobrazení. Korpus byl vytvořen z profesionálních titulků na DVD na jedné straně a amatérských titulků umístěných na webu Titulky.com na druhé straně.

Jedním ze zjištění bylo, že amatérské titulky se často objeví na internetu ještě před tím, než jsou odpovídající filmy uvolněny do české kinodistribuce. Plní tak patrně poptávku diváků po co nejrychlejším zhlédnutí daných děl.

Co se týče systematických rozdílů mezi profesionálními a amatérskými titulky, ukázalo se, že nejsou diamterálně rozdílné. Bylo ale možné vypozorovat jisté tendence, jimiž se liší. Amatérské titulky mívají vyšší čtecí rychlost, delší řádky, kratší minimální dobu zobrazení a na překlad stejného filmu potřebují přibližně o 5 až 10 % více znaků.

Amatérské titulky mají také tendenci poněkud více porušovat normy platné pro časování titulků, pravopis a typografii. Amatérští překladatelé občas neodolají a titulky obohatí svým vlastním komentářem k filmu nebo k vlastnímu překladu. Tyto jevy jsou ale spíše řídké.

Obecně platí, že pouze na základě textu a časování daných titulků nelze s jistotou spolehlivě určit, zda se jedná o titulky amatérské nebo profesionální. Amatérské titulky se ukázaly jako vcelku kvalitní, i když o kvalitě lze mluvit jen s rezervou, protože amatérské i profesionální titulky jsou určeny jinému publiku, a tak odpovídají na odlišnou poptávku.

V Titulkování.cz samozřejmě překládáme i filmy a při jejich titulkování se držíme všech relevantních technických i jazykových norem. Od nás můžete proto čekat pouze ty nejkvalitnější titulky.

Titulkování.cz

Titulkování.cz, s.r.o. je firma, která se specializuje na překlady a tvorbu titulků. Mezi naše přednosti patří zejména důraz na kvalitu a komplexní zpracování včetně vkládání titulků do videa.

Titulkování.cz je na trhu 5 let. Během této doby jsme přeložili a otitulkovali velké množství spotů, filmů a dokumentů. Zákazníci se k nám často vrací, a proto věříme, že naši práci odvádíme poctivě.

Překládáme a titulkujeme především z a do následujících jazyků:

  • angličtina,
  • němčina,
  • francouzština,
  • slovenština,
  • španělštinac,
  • italština,
  • portugalština,
  • ruština.
Dle vašich přání můžeme překládat z mnoha dalších jazyků.

Cenová kalkulačka

Cenová kalkulačka je nejjednodušším způsobem, jak zjistit cenu za překlad a další práce. Cenovou kalkulaci můžete odeslat jako poptávku, popřípadě si ji uložit jako PDF. Výsledná cena zakázky je kalkulována podle skutečného počtu titulků a podle odvedené práce. Neváhejte nás kontaktovat pro podrobnější nabídku.

 

Databáze referencí

Podívejte se do naší databáze referencí, která vás přesvědčí, že máme mnohaleté zkušenosti s titulkováním.