menu
logo Titulkování.cz Titulkování.cz
jazyk
profesionální tvorba titulků

info

info

Titulkování.cz nabízí tvorbu titulků (podtitulků), překlady, výstupy pro DCP a televize, titulky pro neslyšící, vytváření DVD/Blu-ray s titulky, vkládání titulků do videa a další služby související s titulkováním.

Vždy dbáme v první řadě na kvalitu titulků a účel prezentace – můžete se vždy spolehnout na kvalitní překlad, titulky stihnete přečíst a budou na vysoké grafické úrovni. Naší výhodou je také technické know-how, které nám umožňuje dle Vašich potřeb upravit video.

Titulkování.cz nabízí:

  • překlady a korektury,
  • výrobu titulků pro dokument, film či spot,
  • titulky pro neslyšící (skryté titulky),
  • vložení titulků do videa,
  • školení titulkování pro překladatele,
  • výstupy pro DCP, DVD/BD, festivaly a TV,
  • úpravy videa a konverze,
  • výstup přesně pro Vaši potřebu.