menu
logo o.titulkování.cz o.titulkování.cz
informační web o tvorbě titulků

blog

blog
Procházíte téma:
formáty titulků (6)
← novější (3) | starší (2) →
 

Advanced SubStation Alpha (ASS)

téma: formáty titulků
autor: Michal Staša
datum: 29. dubna 2013, 20:56
odkaz: https://www.titulkovani.cz/o-titulkovani/index.php?blog=advanced-substation-alpha-ass-ssa

Dalším představeným formátem je (Advanced) SubStation Alpha. Jedná se o velmi sofistikovaný formát titulků. A stejné jméno nese i přehrávač, který již není vyvíjen. Formát titulků vyvinul programátor s přezdívkou Kotus. Titulky ve formátu SubStation Alpha dovolují mnohé: pozicování titulků v obraze, styly, úpravy písma, vkládání grafických prvků (vektorových i rastrových), animace apod. Standardní přípona titulků je SSA. Poslední a vylepšená verze nese přívlastek „advanced“ a přípona titulků je ASS (nejedná se o nejapný žert). Titulky ASS nejsou s titulky SSA kompatibilní a na verze je třeba si dát pozor. V následujícím popisu se zaměřím především na formát ASS a nebudu zkoumat starší verze.

Zápisem se jedná o jednoduchý textový soubor. Oproti formátu SubRip (SRT) ale formát obsahuje definovanou hlavičku se základními informacemi o titulcích i svázanému videu. Dále jsou v souboru popsány styly, události, písma a grafické prvky. Samotné titulky jsou uloženy v rámci událostí (mimo jiné). Písma a obrázky mohou být překódovány a vloženy do textového souboru. V praxi je ale vhodnější mít písma a obrázky externě.

Mezi značné výhody formátu patří možnost titulky graficky upravit. Můžete si tedy zvolit barvu, umístění v obraze, můžete i nastavit poloprůhledné pozadí, na kterém se titulky objevují. A konečně můžete také mít i několik titulků zároveň ve stejný čas a přitom v jiných částech obrazu (to je vhodné např. pro jmenovky osob či pro jiné informační prvky). Jednotlivé funkce a efekty můžete dle libosti kombinovat. Máte tak možnost titulky upravovat skoro podobně, jako byste zpracovávali video ve střihacím softwaru, aniž byste ztratili výhodu jednoduché editace titulků. Do výhod bych zařadil také poměrně dobrou rozšířenost zejména v oblasti open source programů. Podpora ve známých komerčních programech je ale dle mé zkušenosti nulová (budu rád, pokud se mýlím).

Nevýhoda formátu spočívá v jeho složitějším editování, které vyžaduje vhodný editor a trochu zkušeností. Naštěstí ty známější editory úpravu ASS titulků umožňují. Nevýhodou je i vyšší časová náročnost při přípravě titulků – oproti běžným titulkům je třeba minimálně vytvořit hlavní styl.

A k čemu takový formát vlastně je? Formát ASS toho umí opravdu hodně a díky relativní rozšířenosti se také používá v různých oblastech. Lze použít ve stále populárnějším kontejneru Matroška, na titulky pro karaoke či pro doplnění videa o textové a grafické elementy (jednoduchá postprodukce). Ale především se formát používá pro tzv. hardsubbing, tedy pro pevné vkládání titulků do obrazu videa. Je to pravděpodobně častější než distribuce samostatných ASS titulků a také praktičtější kvůli jejich svázanosti s konkrétním videem. Titulky ASS jsou pak mezikrokem při vkládání, pro které se používá software s vhodným filtrem. Touto schopností je obdařen i známý open source program pro úpravu videí – Avidemux.

Nejvíce o formátu ASS řekne krátké video, kde je využito několik funkcí formátu (zdaleka ne všechny).

Zdroj titulků vypadá následovně:
[Script Info]
; Script generated by Aegisub 3.0.2
; http://www.aegisub.org/
Title: Default Aegisub file
ScriptType: v4.00+
WrapStyle: 0
ScaledBorderAndShadow: yes
Collisions: Normal
PlayResX: 720
PlayResY: 576
Last Style Storage: Default
Scroll Position: 0
Active Line: 2
Video File: vysledek.avi
Video Aspect Ratio: c1.33333
Video Position: 145
Video Zoom Percent: 0.5
Audio URI: vysledek.avi
YCbCr Matrix: TV.601

[V4+ Styles]
Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
Style: Titulek1,Arial,40,&H0000FFFF,&H000000FF,&H00000000,&H00000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,2,0,2,10,10,25,1
Style: Ramecek,Arial,40,&H00000000,&H000000FF,&H00000000,&H00000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,2,0,2,10,10,25,1
Style: Titulek2,Arial,40,&H0000FFFF,&H000000FF,&H00000000,&H00000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,2,0,7,24,10,35,1
Style: Titulek3,Arial,50,&H00FF00FF,&H0000FFFF,&H00000000,&H00000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,2,0,2,24,10,35,1

[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:00.38,0:00:05.62,Ramecek,,0,0,0,,{\p1\c\bord0\shad0\alpha&HBF&}m 0 0 l 650 0 l 650 100 l 0 100{\p0}
Dialogue: 0,0:00:00.38,0:00:05.62,Titulek1,,0,0,0,,{\pos(363.76,523)}Žlutý titulek na poloprůhledném pozadí
Dialogue: 0,0:00:05.78,0:00:09.62,Titulek2,,0,0,0,,Titulek v levém horním rohu
Dialogue: 0,0:00:09.78,0:00:11.62,Titulek1,,0,0,0,,{\frz335.9\org(329,315)\pos(318.643,319)}Pootočený titulek
Dialogue: 0,0:00:11.62,0:00:13.62,Titulek1,,0,0,0,,{\pos(350.601,323)\fscx146\fscy96}Zdeformovaný titulek č.1
Dialogue: 0,0:00:13.62,0:00:15.62,Titulek1,,0,0,0,,{\pos(350.601,323)\org(358,315)\frx32\fry330}Zdeformovaný titulek č.2
Dialogue: 0,0:00:15.62,0:00:17.62,Titulek1,,0,0,0,,{\pos(350.601,323)\clip(33,302,682,506)}Zdeformovaný titulek č.3
Dialogue: 0,0:00:17.62,0:00:22.82,Titulek3,,0,0,0,,{\k60}Ka{\k60}ra{\k60}o{\k60}ke {\k60}ti{\k60}tu{\k60}lek
Dialogue: 0,0:00:22.82,0:00:28.82,Titulek1,,0,0,0,,{\fad(1200,1200)}Titulek s roztmívačkou a stmívačkou
Dialogue: 0,0:00:28.82,0:00:36.02,Titulek1,,0,0,0,,{\move(300,100,300,400)}Pohybující se titulek

Ze zdroje titulků můžete vyčíst mnohé, ale nemusíte se děsit – v titulkovacím editoru je zápis titulků podstatně jednodušší. Důležitá je především textová část s příslušnými funkčními značkami ve složených závorkách. Např. následující titulek

{\fad(1200,1200)}Titulek s roztmívačkou a stmívačkou

je zápisem pro roztmívání a stmívání v délce 1200 ms. Část informací o titulcích je také uložena v rámci stylů. Detailní popis všech značek přesahuje možnosti tohoto příspěvku, ale na konci je pro zájemce připraveno několik užitečných odkazů.

Formát SSA/ASS je oblíben zejména v Asii a konkrétně v Japonsku v komunitě titulkářů animovaných filmů a karaoke. Kvůli svým schopnostem a jedinečnosti je ale užíván globálně. Formát ASS nicméně není nejnovější a existují pokusy ho nahradit novými XML formáty (SMIL, USF – o tom v dalších dílech naší telenovely). Dovolím si ale tvrdit, že zatím své místo ve své třídě má. Pokud budete chtít začít tvořit titulky ASS, doporučuji pro úpravy editor Aegisub a trochu trpělivosti.

Funkční značky ASS v manuálu editoru Aegisub
Specifikace ASS (dokument MS Word)