menu
logo o.titulkování.cz o.titulkování.cz
informační web o tvorbě titulků

šířka titulku

šířka titulku

Kolik má mít titulek řádků a kolik znaků na řádek? Neomezeně jistě ne, protože by pak titulky zabíraly celý obraz a špatně by se četly.

Standardem je, že na výšku titulky musí mít maximálně dva řádky, aby příliš nezasahovaly do obrazu.

Co se týče počtu znaků na řádek, záleží to na šířce obrazu, která se v závislosti an videu mění. Každé písmeno má u standardně užívaných proporciálních písem jinou šířku. Součet šířek písmen na řádku by proto měl být nižší než šířka obrazu, a to při zachování čitelnosti – písmo nesmí být příliš malé, aby ho divák vůbec byl schopen přečíst. Zkušenost vede k tomu, že počet znaků na řádek včetně mezer by neměl přesáhnout 40. V případě dvouřádkových titulků je vhodné, když je spodní titulek delší než vrchní, protože titulky pak méně zasahují do obrazu.

K tomu se také váže otázka, jak dělit věty do titulků. Při tom je vhodné si vzpomenout na větný rozbor. Obecně platí, že je vhodné větné členy, které k sobě patří, nerozdělovat. Zhruba platí, že rozdělení titulku by mělo vést co nejvýše ve větném rozboru ve formě stromu (viz obrázky v odkazu). Ideální je rozdělit větu na přísudkovou a podmětnou část. Velmi nevhodné je pak dělit předložku a to, co jí následuje, nebo přívlastek a jeho řídící člen. Rozdělit větu správně je důležitější, než aby vrchní titulek byl kratší než spodní.

Shrnutí:

  • maximálně dva řádky na titulek,
  • maximálně 40 znaků na řádek včetně mezer,
  • věty dělit inteligentně.