menu
logo o.titulkování.cz o.titulkování.cz
informační web o tvorbě titulků

programy

programy

Programů na tvorbu titulků je mnoho, a to i profesionálních. Ty jsou ale velmi drahé, a přitom kvalitní titulky lze vytvořit i s nástroji dostupnými zdarma. Vhodné je naučit se program ovládat pomocí klávesnice – práce je pak mnohem rychlejší, než pokud neustále klikáme myší.

Několik programů, které jsou nabízeny zdarma:

Subtitle Workshop (Windows) – Velmi šikovný program, který toho spoustu dovede. Mezi titulkáři oblíbený. Výhody: umí mnohé, nevýhoda: občas padá, nezobrazuje zvukovou vlnu.

VisualSubSync (Windows) – Dobrý program, který dokáže pracovat se zvukovou stopou a který sleduje dobu zobrazení titulků. Výhody: sleduje čtecí rychlost, práce se zvukovou stopou, automatické mezery mezi titulky, minimální trvání titulků, apod., nevýhoda: program se již oficiálně nevyvíjí. Více v blogu →

Subtitle Editor (Linux) – Velmi šikovný program, pokud používáte Linux (v distribuci Ubuntu je k dispozici pod českým názvem Titulkový editor). Výhody: zvládá všechny důležité funkce, možnost nastavení klávesových zkratek, nevýhoda: zpočátku neintuitivní ovládání. Více v blogu →

Aegisub (Windows, OS X, Linux) – Multiplatformní program. Výhody: dobře zobrazuje zvukovou stopu, zvládá výborně skriptování titulků SSA/ASS, nevýhoda: neumí automatickou mezeru mezi titulky, nezobrazuje čtecí rychlost.

Subtitle Edit (Windows, Linux) – Program zvládající mnoho užitečných funkcí. Výhody: umí mnoho různých formátů, dobré zobrazení zvukové stopy i videa, umí pohlídat automatickou mezeru mezi titulky. Nevýhoda: není pro OS X.

Odkazník na další programy