menu
logo o.titulkování.cz o.titulkování.cz
informační web o tvorbě titulků

překlad

překlad

I když překládat není jednoduché, pouští se do překladů mnozí. Znalost cizího jazyka často nestačí; je nutné si také uvědomit, v čem jsou jazyky rozdílné a jak řešit určité typy problémů. V neposlední řadě je potřeba umět skvěle svůj rodný jazyk, protože v něm překlad ostatně většinou vytváříme.

Účelem zde není podrobně rozebrat, jak správně překládat už proto, že se na tom překladatelé často sami neshodnou. Omezíme se tedy jen na několik poznámek. Jak již bylo řečeno v úvodu, titulky jsou pouze doprovodem obrazu, který má většinou hlavní myšlenku. Proto je vhodné se při překladu zaměřit na to, co je pro dané sdělení podstatné a co lze případně vypustit. Aby bylo možné pro diváky titulky pohodlně přečíst, často je třeba krátit, protože lidé často mluví rychleji, než je divák schopen číst titulky a ještě zároveň sledovat obraz. Co je ale pro dané sdělení podstatné? Odpověď na tuto otázku je v podstatě umění překladu. Překladatel si musí uvědomit, jakou funkci, tedy účinek na příjemce, dané sdělení má, a poté musí vymyslet, jaké podobné funkce dosáhnout v cílovém jazyce. Při tom je třeba mít na paměti, že překládat slovo za slovem je – zvláště jedná-li se o mluvené slovo – často velmi zrádné. Při překladu přitom nejde jen o zachování funkce – a v důsledku toho významu – dané promluvy, ale i o to, aby byl překlad na patřičné stylistické úrovni a aby zněl přirozeně.