menu
logo o.titulkování.cz o.titulkování.cz
informační web o tvorbě titulků

titulkovací slovníček

titulkovací slovníček

Titulkovací a multimediální slovníček je souborem termínů a zkratek ze všech oblastí, které můžete potkat při tvorbě titulků a základního zpracování videa. Pokud ve výčtu marně hledáte nějaký termín, dejte nám vědět. Navštivte též náš informační web o digitálním videu: upravyvidea.cz.

1080p – viz FullHD

4K rozlišení – označení pro vysoké rozlišení videa, obvykle se jedná o rozlišení 3840x2160 či podobné hodnoty (cca 4 000 horizontálních bodů, 2 000 vertikálních bodů), rozlišení 4K se dnes nejčastěji používá v kinech

720p – označuje rozlišení s 720 vertikálními body, obvykle 1280x720, někdy se označuje jako HD Ready

890 – proprietární televizní formát titulků firmy Cavena

8K rozlišení – označení pro vysoké rozlišení mající cca 8 000 horizontálních bodů

Advanced SubStation Alpha – viz ASS

ASC – textový formát titulků americké společnosti Cheetah International

ASS – formát titulků Advanced SubStation Alpha umožňující širší možnosti úprav než u formátu SRT, dřívější verze se označovala pouze SubStation Alpha (SSA), více viz blog

AVCHD – viz H.264

AVI – viz kontejner

bitrate – viz datový tok

CAP – binární formáty titulků amerického National Captioning Institute (NCI) a americké společnosti Cheetah International

Captioning – v angličtině synonymum pro titulkování (subtitling), captions pro titulky

CC – viz Closed Captioning

CIN – binární formát společnosti Captions Inc.

CIP – proprietární formát titulků firmy Cavena užívaný programem Tempo

Closed Captioning (či také Closed Captions, zkratka CC) – v anglicky mluvících zemích se takto nejčastěji označují titulky pro neslyšící (skryté titulky) či se tento termín užívá přeneseně jako označení pořadu s titulky; „closed“ označuje „skryté“, v původním významu tedy divák musí titulky zapnout, opakem je „open“ či „open captioning“, kdy jsou titulky viditelné všem divákům bez nutnosti zapínání

CPS – characters per seconds, označuje čtecí rychlost (znaků za sekundu)

cueing – viz spotting

časování – viz spotting

DAS – formát titulků firmy Gelula & Co.

datový tok (bitrate) – kvalitativní parametr videa označující množství dat potřebného pro uložení časové jednotky videozáznamu

DCP – Digital Cinema Package, formát digitálního videa užívaný v kinech

DFXP – viz TTML

dialogová listina – přepis mluveného slova, v ideálním případě také doplněn o poznámky pro překladatele (pro jasné pochopení kontextu a užitých výrazů)

dramaturgie – jedná se o finální úpravu titulků, dramaturgie titulků může být součástí překladu a časování

DVD – optický datový nosič; je třeba rozlišovat mezi DVD jako datovým nosičem (obsahující uživatelské soubory) a DVD-Video jako nosičem videa určeného pro stolní přehrávače (s pevnou strukturou souborů)

EBU STL – binární formát titulků, který vyvinula Evropská vysílací unie (European Broadcasting Union, EBU), více viz specifikace (PDF)

EBU TT – formát titulků, který nově vyvíjí Evropská vysílací unie (European Broadcasting Union, EBU); více na webu EBU; formát je založen na formátu TTML

fansubbing (také fansub) – titulkování filmů a seriálů fanoušky a nadšenci, někdy se tito titulkáři sdružují v rámci žánrů; výhodou fansubbingu je obvykle rychlost, nevýhodou je různá kvalita titulků a překladů a také málo konzervativní přístup k autorským právům

fps – viz snímková frekvence

frame – viz snímek

FullHD – označení rozlišení videa 1920x1080, někdy se označuje jako 1080p

H.264 – velmi rozšířený a úspěšný kodek schopný zpracovávat videa s FullHD rozlišením, celým názvem H.264/MPEG-4 Part 10 či AVCHD, je založen na kodeku MPEG4 a často je ukládán v kontejneru MP4

H.265 (označovaný jako HEVC – High Efficiency Video Coding) – následovník H.264 s lepšími kompresními parametry a schopný přehrávat videa s rozlišením4K či 8K, kodek H.265 je náročnější na výpočetní výkon než jeho předchůdce H.264

hardsubbing (také hardsubbed, hardsub, atd.) – způsob titulkování, při kterém se titulky pevně vkládají do obrazu videa, titulky poté nelze nijak vypnout, ani z obrazu vymazat; označuje se také výrazy „hard-coded“ či „burned-in“

HD ready – viz 720p

HEVC – viz H.265

kodek – způsob komprimace digitálního videa; digitální video bez jakékoli úpravy je velmi rozsáhlým souborem dat, v praxi se tak vždy používá nějaký způsob komprese dat, který je dán kodekem; dnes se používá řada kodeků, většina je nicméně odvozena od MPEG2 či MPEG4; MPEG2 se používá např. na DVD či v digitální televizi DVB-T, modernější a úspornější MPEG4 se používá např. na BluRay discích, v kamkodérech a různé varianty MPEG4 se užívají i ve většině dnešních videích na internetu

kontejner – způsob uložení videa a případně dalších součástí, nejznámější kontejner je relativně univerzální AVI od společnosti Microsoft, používaný je rovněž kontejner MP4, MKV, MTS, M2TS, MOV, WebM a řada dalších; kontejner nemusí souviset s použitým kodekem, ale obvykle až na výjimky se užívá daný kontejner jen s některými kodeky; některé kontejnery mohou obsahovat vložené titulky (např. M2TS či MKV)

MP4 – viz kontejner

MPEG/MPG – viz kodek

normostrana (NS) – 1 800 znaků včetně mezer, v českých zemích se používá jako jednotka délky textu v překladatelských službách

NTSC – viz PAL/NTSC

odposlech – přepis či překlad z mluveného slova bez dialogové listiny či jiného textu, titulkování z odposlechu je časově náročnější než titulkování z dialogové listiny

Open Captions (či Open Captioning) – viz Closed Captioning

PAC – proprietární televizní formát titulků firmy Screen Subtitling Systems Ltd.

PAL/NTSC – standardy pro kódování televizního signálu, PAL se užíval v Evropě, NTSC v Severní Americe; v době digitálního videa jsou již důležitá pouze obvyklá rozlišení videa a snímkové frekvence: PAL 4:3 720x576 25 fps, PAL 16:9 1024x576 25 fps, NTSC 720x480 24 fps, existuje nicméně mnoho dalších variant

RAC – proprietární televizní formát titulků firmy Screen Subtitling Systems Ltd.

rozlišení (videa) – jedná se o jeden z kvalitativních parametrů videa a označuje počet obrazových bodů; s větším rozlišením roste možnost zaznamenat detaily videa

SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange) – formát titulků od společnosti Microsoft, někdy se označuje pouze SMI

SDH – Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing, označuje titulky pro neslyšící

SMI – viz SAMI

snímek – jednotlivé políčko videa, v angličtině frame

snímková frekvence – označuje rychlost (frekvenci), s jakou se zobrazují jednotlivé snímky videa, udává se ve snímcích za sekundu, frames per second (fps)

softsubbing – opak hardsubbing, titulky jsou uloženy v externím souboru či stopě kontejneru a mohou být vypnuty

spotter – člověk provádějící spottíng

spotting – vytvoření časové informace pro text, tedy časování nebo načasování titulků; v praxi se jedná o jednu ze součástí procesu titulkování (překlad, časování, dramaturgie); označuje se také jako cueing či timing

spotting list – jednodušší dialogová listina, obsahuje text mluveného slova s časem, kdy začne a kdy skončí

SRT – na internetu nejčastější formát titulků, který přivedl na svět program SubRip, více viz blog

SSA – viz ASS

STL – viz EBU STL

SUB – formát titulků MicroDVD, více viz blog

subbed – zkrácené subtitled, tedy označení, že pořad je s titulky

SubRip – viz SRT

SubStation Alpha – viz ASS

timed text – obecně označuje textovou informaci s informací o čase, titulky

timing – viz spotting

titulek – text v obrazu videa doprovázející či nahrazující zvuk, obvykle na jeden či dva řádky

TTML – označuje formát titulků TTML (označovaný dříve jako DFXP), více viz blog

USF – označuje formát titulků Universal Subtitle Format

VSS – zkratka pro VisualSubSync, program na tvorbu titulků, více viz blog

VTT – označuje formát titulků WebVTT, více viz blog

WebVTT – formát titulků WebVTT, více viz blog

XML – obecné označení (včetně přípony) značkovacího jazyku, v XML je řada formátů titulků, např. TTML, titulky v DCP a řada dalších

zakládání titulků – viz spotting