menu
logo o.titulkování.cz o.titulkování.cz
informační web o tvorbě titulků

vytváření titulků

vytváření titulků

Při tvorbě titulků je především třeba si uvědomit jejich účel. Titulky slouží k tomu, aby zprostředkovaly zvukovou složku audiovizuálního díla (filmu, spotu) těm, kterým je z nějakých důvodů nedostupná. Mohou tak být určeny např. neslyšícím, těm, kdo neznají originální jazyk, nebo například všem, když je původní zvuková stopa téměř nesrozumitelná. Obrazová složka ale zůstává dostupná. Titulky se tedy stávají součástí obrazu a hustota informací se zvyšuje. Objem informací, který diváci vnímali dvěma smysly, je tak ve stejném čase potřeba pojmout pouze prostřednictvím zraku. Z toho vychází několik aspektů titulkování: titulky by na sebe neměly přivádět pozornost, taktéž by na sebe neměly vázat větší podíl divácké kapacity, než je bezpodmínečně nutné.

Tento přístup, který řídí tvorbu Titulkování.cz, vychází jednak z vlastní praxe, ale i z obecně dodržovaných standardů, které v češtině dobře popsala kniha Titulkujeme profesionálně. Výše uvedený přístup vede k určitým technickým zásadám (doba zobrazení, šířka titulku, časování, typografie a ortografie) a způsobu, jak překládat. Těchto zásad je vhodné se držet bez ohledu na to, který formát či počítačový program k titulkování používáme. Samozřejmě platí, že zmíněná pravidla jsou spíše obecnými radami, které je vždy třeba přizpůsobit konkrétní situaci. Často navíc mohou jít proti sobě. Pak je třeba zvážit, kterému pravidlu v daném případě dát přednost.