menu
logo o.titulkování.cz o.titulkování.cz
informační web o tvorbě titulků

formáty titulků

formáty titulků

Je dobré mít základní přehled o formátech titulků – tedy podobě, v jaké se titulky uchovávájí. Každý formát poskytuje jiné výhody a je vhodný pro jiné použití. Následuje popis několika důležitých formátů. O dalších formátech se můžete dozvědět v našem seriálu titulků na blogu nebo můžete najít formát podle přípony v titulkovacím slovníčku.

SubRip (SRT) – Jedná se o jednoznačně převládající formát titulků. Zejména se používá v nekomerční sféře. Setkat se s ním můžete ale i na festivalech. Jedná se o jednoduchý textový soubor, který můžete editovat v jakémkoli textovém editoru (ve Windows např. Poznámkový blok). Každý titulek má uveden čas zobrazení a samotný text titulku. Při přehrávání je třeba k videu přiřadit tento soubor s titulky. V českých zemích se obvykle diakritika ukládá ve formátu Windows 1250, pro některé použití je vhodný také univerzální UTF8. Jasnou výhodou je jednoduchost a rozšířenost. V tomto formátu není možné přesné umístění titulku v obraze, změny pozadí titulku či písma. Více v blogu →

MicroDVD (SUB) – Textový formát, se kterým se můžete někdy setkat. Je nicméně na ústupu, neboť časování je pevně svázáno se snímky videa. Více v blogu →

SubStation Alpha (SSA/ASS) – Sofistikovanější formát titulků. Výhodou je možnost vytváření stylů, změny písma, pozicování textu v obraze, efektů, apod. Titulky jsou obdobně jako u SRT uloženy v textovém souboru. Nevýhodou je složitější editace a bez speciálního programu se neobejdete ani při malých změnách. Nevýhodou je také svázanost s konkrétním video souborem. Formát se používá např. při vkládání titulků do videa a dalším zpracování video souborů. Formát SSA odpovídá původní specifikaci, formát ASS je zlepšený a umožňuje několik dalších funkcí. Více v blogu →

DVD titulky – Titulky na DVD-Video jsou pevnou součástí videa. Jsou uloženy jako bitmapové obrázky ve VOB souborech. Titulky na DVD-Video jsou určeny pro konečnou prezentaci a tento formát je vhodné zvolit, pokud budete vyžadovat jednoduché přepínání mezi jednotlivými jazyky, jednoduchost obsluhy a univerzálnost formátu. Titulky v DVD-Video nejsou vhodné pro pozdější editaci. Z VOB souborů lze titulky extrahovat do binárních formátů SUP či IDX/SUB, které lze následně zpracovávat.

Blu-ray titulky – Titulky na Blu-ray disku (BD) jsou obdobně jako na DVD pevnou součástí videa. Jsou obvykle uloženy jako bitmapové obrázky v MTS/M2TS souborech v rámci PGS – Presentation Graphic Stream. Obdobně jako DVD-Video je Blu-ray disk určen pro konečnou prezentaci a titulky nejsou vhodné pro pozdější editaci. Titulky se z BD disků dají extrahovat do formátu SUP, někdy označovaného jako PGS SUP.

Komerční a televizní formáty – V rámci přípravy a distribuce filmů a televizních pořadů se používá velké množství formátů titulků. Obvykle tyto formáty vychází z komerčních programů pro překlady a titulkování (např. formáty PAC, RAC, DAS, 809, CIP a mnoho dalších) a umožňují tak zaznamenat informace specifické pro tyto programy. Dnes se prosazuje nový formát Evropské vysílací unie EBU-TT založený na XML formátu TTML. Dříve se používal (a možná ještě někde používá) formát EBU STL. Více viz blog.

Titulky v DCP (XML) – S postupující digitalizací kin roste důležitost formátu Digital Cinema Package (DCP). Titulky jsou v DCP uloženy ve formátu XML s definovanou strukturou. Soubor je možné editovat i v jednoduchém textovém editoru, nicméně vhodné je použít specializovaný program. Tento formát umožňuje změnu písma i pozicování textu v obraze.