menu
logo o.titulkování.cz o.titulkování.cz
informační web o tvorbě titulků

doba zobrazení

doba zobrazení

Titulky by neměly rušit, neměly by tedy být zobrazeny příliš dlouho. Zároveň by je divák měl pohodlně přečíst, nesmí být tedy zobrazeny příliš krátce. A délka zobrazení samozřejmě závisí na délce titulku.

Běžně se pracuje se čtecí rychlostí, která se vyjadřuje ve znacích za sekundu včetně mezer a pro níž se používá zkratky CPS, jež pochází z anglického „characters per second“. Čtecí rychlost (hodnota CPS) by neměla být ani příliš nízká, protože to pak svádí diváka číst titulek dvakrát a odvádí tak pozornost, ani příliš vysoká, protože divák pak titulky nestíhá číst a je frustrovaný. Konkrétní rychlost závisí na díle, které titulkujeme, a na jeho divácích. Děti například čtou pomaleji, je tedy třeba nižší rychlost, naopak u festivalových diváků můžeme použít rychlejší tempo.

Obecně lze říci, že jakýmsi ideálem je rychlost 12 CPS, která umožňuje titulek velmi pohodlně přečíst. Tato rychlost také bývá maximální hodnotou užívanou pro titulky v běžných kinech. Na druhou stranu to ale vede k tomu, že je potřeba značné stručnosti a někdy jsou některé nepodstatné informace vynechány. Samozřejmě je také důležité respektovat přání zadavatele (pokud má o čtecí rychlosti povědomí). Nabízí se úvaha, že například při titulkování dokumentu se spoustou takzvaných mluvících hlav není obraz až tak důležitý a můžeme tedy zvolit vyšší CPS než 12. Nicméně obecně platí, že v závislosti na druhu díla by rychlost neměla přesáhnout 16 CPS.

Při krátkých titulcích jako je například titulek „Ne.“ by striktní držení se rychlosti vedlo k tomu, že by se daný titulek jenom mihnul: při 12 CPS by titulek „Ne.“ byl zobrazen 0,25 sekundy. Z tohoto důvodu je potřeba zavést a dodržovat minimální dobu zobrazení titulků, aby měl divák možnost titulek nejprve zaregistrovat a potom ještě přečíst. Titulkování.cz se drží hodnoty 1,2 sekundy. Titulky nesmí být zobrazeny ani moc dlouho, protože pak divák titulky často čte dvakrát. Titulkování.cz se drží maximální doby zobrazení 6 sekund. K této hranici se nicméně dostaneme jen málokdy.

Shrnutí:

  • titulky musí divák pohodlně přečíst, ale nesmí být zobrazeny příliš dlouho,
  • ideální čtecí rychlost je 12 CPS, maximální 16 CPS,
  • titulek by měl být zobrazen alespoň 1,2 sekundy a maximálně 6 sekund.