menu
logo o.titulkování.cz o.titulkování.cz
informační web o tvorbě titulků

blog

blog

Blog na webu o.titulkování.cz je autorským zápisníkem lidí, kteří se zabývají titulkováním. Příspěvky vidíte níže seřazené chronologicky či podle tematických oblastí. Intuitivní ovládání naleznete vpravo včetně možnosti listování v rámci zvoleného tématu.

Příspěvky:
chronologicky | tematicky
 
Příspěvky k tématu: jiné titulky

Titulky v České televizi
Petr Černoch, Michal Staša | 19. března 2014, 23:07

Titulky v opeře
Petr Černoch, Michal Staša | 23. dubna 2013, 15:23

Titulky pro neslyšící
Michal Staša | 13. března 2013, 1:08