menu
logo upravyvidea.cz úpravy videa . cz
video, audio, kodeky, kontejnery, formáty

Video na webu

Video na webu

Video je na internetu lákavým obsahem. Dříve se video na web dalo umístit pouze pomocí technologie Adobe Flash. To vyžadovalo adekvátní plugin pro prohlížeč, který si všichni museli stáhnout. Problémů spojených s Adobe Flash bylo ale mnoho (především se jednalo o bezpečnostní chyby) a tato technologie nás opustila. Od HTML verze 5 lze umístit video na web pomocí značky (tagu) video. Situace se tím velmi zjednodušila, ale přesto je třeba znát spojená omezení.

Zápis v HTML5 vypadá přibližně takto:


<video> 
<source src="video.mp4" type="video/mp4"> 
<source src="video.ogg" type="video/ogg"> 
<track src="titulky_cs.vtt" kind="subtitles" srclang="cs" label="čeština"> 
<track src="titulky_sk.vtt" kind="subtitles" srclang="sk" label="slovenština"> 
</video>

Z příkladu je patrné, že stejné video lze zadat v různých kodecích. A to je poměrně důležité, protože každý prohlížeč umí jiné kodeky. Čím pestřejší nabídku kodeků prohlížeči nabídneme, tím máme větší šanci, že si něco vybere a tedy že se naše video dostane k divákovi. Pro kompatibilitu je nejpřehlednější tabulka níže.

Prohlížeč (níže), kodeky (vpravo)

Theora OGG

H.264 (AVC)

H.265 (HEVC)

VP9

AV1

Obvyklý kontejner

OGG

3GP, MP4, WebM

MP4

MP4, OGG, WebM

MP4, WebM

Základní zápis typu (obvyklý příklad)

video/ogg

video/mp4

video/mp4;

video/webm

video/webm

Možné rozšíření zápisu typu o kodek (příklad)

-

video/mp4; codecs="avc1"

video/mp4; codecs="hevc"

video/webm; codecs="vp9, opus"

video/webm; codecs=" av01.0.15M.10"

Internet Explorer

ne

ano, od verze 9

ne

ne

ne

Chrome

ano

ano

ne

ano

ano

Firefox

ano

ano

ne

ano

ano

Edge

po doinstalování kodeku

ano

ne

po doinstalování kodeku

po doinstalování kodeku

Safari

po doinstalování kodeku

ano

ano

ne

ne

Opera

ano

ano

ne

ano

ano

Android

ano

ano

ano, od verze 5

ano

ano, od verze 10

Z tabulky vyplývá, že s formátem H.264 vytvoříme velmi dobrou šanci, že nám prohlížeč video přehraje. Je každopádně vhodné ještě doplnit OGG pro systémy a prohlížeče bez nakoupených licencí a případně AV1 pro doplnění kvalitnějšího videa či menšího souboru. Z tabulky je také zřejmé, že ve světe Apple nepochodíme se svobodnými kodeky bez patentů, ani s kodeky, na kterých se podílí Google.

Zápis typu u běžných kodeků je uveden v tabulce a obvykle nám vystačí. Ve specifických případech budeme chtít zapsat video a audio kodek oddělené čárkou (např. vp9, opus) nebo pro opravdu speciální účely budeme chtít zapsat i profil kodeku. Pro určení zápisu odkazujeme na speciální stránku vývojářů Mozilly, kteří tento zápis u nejčastějších kodeků dobře shrnuli.

Několik dobrých rad pro značku video:

  • Pokud nám na webu nelze přehrát video např. ve formátu H.264/MP4, je vhodné video překódovat s baseline profilem, který zaručuje nejvyšší míru kompatibility.
  • Nastavte adekvátně velikost videa (width, height), zrychlíte načtení stránky.
  • Nabídněte i nižší rozlišení, např. pro mobilní zobrazení. Lze tak učinit např. takto:
    <source src="male_video.mp4" type="video/mp4" media="all and (max-width: 480px)">

Dnešní web je protkán javascriptem a není překvapením, že existuje i řada javascript video přehrávačů, které v místě video značky nahradí výchozí přehrávač prohlížeče. V následující tabulce uvádíme několik javascriptových přehrávačů.

Přehrávač

Poznámka

Plyr

Jednoduchý a modifikovatelný

video.js

Již letitý přehrávač s širokou základnou uživatelů

jPlayer

Také hojně používaný javascript přehrávač