informační web o tvorbě titulků
o.titulkování.cz

blog

informační web o.titulkování.cz
pro vás připravil týmTitulkování.cz
profesionální tvorba titulků

www.dcptitulky.cz
Procházíte téma:
vše (14)
← novější (2) | starší (11) →
 

Formát EBU STL

téma: formáty titulků
autor: Michal Staša, Tomáš Hnyk
datum: 1. července 2014, 14:10
odkaz: https://www.titulkovani.cz/o-titulkovani/index.php?blog=format-ebu-stl

V dnešním příspěvku si představíme formát EBU STL či pouze STL, který vyvinula Evropská vysílací unie (European Broadcasting Union). Formát EBU STL pravděpodobně nepotkáte při náhodném brouzdání internetem. Jedná se o výměnný formát, který byl vyvinut především pro televize. Ačkoliv je specifikace již z roku 1991, stále se tento formát používá – všechny důležité počítačové programy, které se točí kolem televizních či komerčních titulků, tento formát podporují. Formát používá příponu STL a je třeba ho odlišovat od textového titulkovacího formátu Spruce, který používá stejnou příponu.

Pro bližší popis formátu EBU STL a také docenění jeho univerzality se musíme přenést do počátku 90. let 20. století. Světu vládly diskety, osobní počítače byly na počátku vývoje a výměna videa probíhala především na U-Matic, Betacamu, VHS a dalších analogových systémech. Neexistoval formát SRT ani SUB a ani jste si nemohli stáhnout svůj oblíbený seriál. V tento vpravdě prehistorický čas přišla Evropská vysílací unie s výměnným formátem, který i dnes splňuje základní předpoklady rozumného formátu titulků. Je kompaktní a není přímo svázán s daným videem (může tedy být vytvořen externě překladatelem). Při specifikaci formátu byl brán ohled také na tehdy existující způsoby titulkování – otevřené titulky viditelné vždy v obraze a skryté titulky přenášené v teletextu.

EBU STL je dán specifikací TECH. 3264-E, která je běžně na internetu dostupná. Oproti jiným komerčním formátům má tak značnou výhodu v jednoduše dostupné dokumentaci (https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3264.pdf). EBU STL je binární formát, takže po otevření v textovém editoru z něj nebudete moc moudří.

To, co formát EBU STL nabízí a umí, vychází z potřeb televize a z dob IT světa na počátku 90. let 20. století. V rámci formátu je definována znaková sada, která vychází z operačního systému MS DOS. Pro češtinu by se tak měla používat znaková sada 852. Dále formát obsahuje informaci o snímkové frekvenci (25 či 30 snímků za sekundu), zobrazení (otevřené či skryté titulky) a další informace týkající se jazyka; mimo jiné se uvádí tzv. kód jazyka, který je pro češtinu 06 a pro slovenštinu 25. Soubor titulků dále obsahuje název programu a epizody v původním i přeloženém znění, jméno překladatele a kontakt na něj, datum vzniku a revize, číslo revize, jméno vydavatele, jméno editora a kontakt na něj, zemi vzniku, číslo disku a celkový počet disků, počet titulků, počet skupin titulků a počet řádků a znaků v řádce. Je tedy patrné, že formát nabízí vyčerpávající (nicméně nerozšiřitelné) možnosti ukládaní dat mimo samotné titulky.

Samotné titulky jsou uloženy v blocích, z nichž každý obsahuje mimo samotný text titulku také časy náběhu a konce (ve formátu hodina, minuta, sekunda a snímek), číslo titulku, číslo skupiny titulků, vertikální pozici, zarovnání (výchozí, zarovnané doleva, centrované, zarovnané doprava) a několik dalších informací. Písmo titulku navíc může být pozměněno. Ve skrytých titulcích můžete změnit barvu a další náležitosti teletextu, v otevřených titulcích můžete nastavit kurzívu, podtržení či rámeček.

Jak již bylo řečeno, formát EBU STL je binární, a tak budete potřebovat titulkovací editor. Vzhledem k dobře dostupné specifikaci je ale formát implementován do všech důležitých titulkovacích programů. Z těch, které jsou nabízeny zdarma, můžete do EBU STL uložit titulky např. v Aegisubu či Subtitle Editu.

V dnešní době je tento formát samozřejmě trochu zastaralý. Největším problémem je omezené kódování znaků, s Unicode máme tedy smůlu. Problematická je také svázanost formátu s dobovou technikou a menší možnosti formátování textu. Nevýhodou je i jeho binární zápis, který neumožňuje náhled v obyčejném textovém editoru. Evropská vysílací unie si těchto nedostatků samozřejmě byla vědoma a připravila formát nový, který je založený na univerzálním strojově jednoduše zpracovatelném XML. Tento formát se jmenuje EBU-TT a je založen na formátu TTML, který jsme si již představili v jednom z minulých dílů. Specifikace EBU-TT je k dispozici zde: https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3350.pdf?vers=1.0 O EBU-TT možná podrobněji příště.

Celé jméno:

Váš email:

Komentář:

Ověření, že nejste robot:

Nechť jsou komentáře věcné, bez vulgarit a podepsány celým jménem (uvedení emailu je dobrovolné). Nedodržení těchto pravidel může vést ke smazání komentáře. Maximální délka je 500 znaků (bajtů). Používejte pouze běžné znaky. Zapovězeny jsou značkovací jazyky (např. HTML).