menu
logo o.titulkování.cz o.titulkování.cz
informační web o tvorbě titulků

blog

blog
Procházíte téma:
vše (15)
← novější (3) | starší (11) →
 

Formát EBU STL

téma: formáty titulků
autor: Michal Staša, Tomáš Hnyk
datum: 1. července 2014, 14:10
odkaz: https://www.titulkovani.cz/o-titulkovani/index.php?blog=format-ebu-stl

V dnešním příspěvku si představíme formát EBU STL či pouze STL, který vyvinula Evropská vysílací unie (European Broadcasting Union). Formát EBU STL pravděpodobně nepotkáte při náhodném brouzdání internetem. Jedná se o výměnný formát, který byl vyvinut především pro televize. Ačkoliv je specifikace již z roku 1991, stále se tento formát používá – všechny důležité počítačové programy, které se točí kolem televizních či komerčních titulků, tento formát podporují. Formát používá příponu STL a je třeba ho odlišovat od textového titulkovacího formátu Spruce, který používá stejnou příponu.

Pro bližší popis formátu EBU STL a také docenění jeho univerzality se musíme přenést do počátku 90. let 20. století. Světu vládly diskety, osobní počítače byly na počátku vývoje a výměna videa probíhala především na U-Matic, Betacamu, VHS a dalších analogových systémech. Neexistoval formát SRT ani SUB a ani jste si nemohli stáhnout svůj oblíbený seriál. V tento vpravdě prehistorický čas přišla Evropská vysílací unie s výměnným formátem, který i dnes splňuje základní předpoklady rozumného formátu titulků. Je kompaktní a není přímo svázán s daným videem (může tedy být vytvořen externě překladatelem). Při specifikaci formátu byl brán ohled také na tehdy existující způsoby titulkování – otevřené titulky viditelné vždy v obraze a skryté titulky přenášené v teletextu.

EBU STL je dán specifikací TECH. 3264-E, která je běžně na internetu dostupná. Oproti jiným komerčním formátům má tak značnou výhodu v jednoduše dostupné dokumentaci (https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3264.pdf). EBU STL je binární formát, takže po otevření v textovém editoru z něj nebudete moc moudří.

To, co formát EBU STL nabízí a umí, vychází z potřeb televize a z dob IT světa na počátku 90. let 20. století. V rámci formátu je definována znaková sada, která vychází z operačního systému MS DOS. Pro češtinu by se tak měla používat znaková sada 852. Dále formát obsahuje informaci o snímkové frekvenci (25 či 30 snímků za sekundu), zobrazení (otevřené či skryté titulky) a další informace týkající se jazyka; mimo jiné se uvádí tzv. kód jazyka, který je pro češtinu 06 a pro slovenštinu 25. Soubor titulků dále obsahuje název programu a epizody v původním i přeloženém znění, jméno překladatele a kontakt na něj, datum vzniku a revize, číslo revize, jméno vydavatele, jméno editora a kontakt na něj, zemi vzniku, číslo disku a celkový počet disků, počet titulků, počet skupin titulků a počet řádků a znaků v řádce. Je tedy patrné, že formát nabízí vyčerpávající (nicméně nerozšiřitelné) možnosti ukládaní dat mimo samotné titulky.

Samotné titulky jsou uloženy v blocích, z nichž každý obsahuje mimo samotný text titulku také časy náběhu a konce (ve formátu hodina, minuta, sekunda a snímek), číslo titulku, číslo skupiny titulků, vertikální pozici, zarovnání (výchozí, zarovnané doleva, centrované, zarovnané doprava) a několik dalších informací. Písmo titulku navíc může být pozměněno. Ve skrytých titulcích můžete změnit barvu a další náležitosti teletextu, v otevřených titulcích můžete nastavit kurzívu, podtržení či rámeček.

Jak již bylo řečeno, formát EBU STL je binární, a tak budete potřebovat titulkovací editor. Vzhledem k dobře dostupné specifikaci je ale formát implementován do všech důležitých titulkovacích programů. Z těch, které jsou nabízeny zdarma, můžete do EBU STL uložit titulky např. v Aegisubu či Subtitle Editu.

V dnešní době je tento formát samozřejmě trochu zastaralý. Největším problémem je omezené kódování znaků, s Unicode máme tedy smůlu. Problematická je také svázanost formátu s dobovou technikou a menší možnosti formátování textu. Nevýhodou je i jeho binární zápis, který neumožňuje náhled v obyčejném textovém editoru. Evropská vysílací unie si těchto nedostatků samozřejmě byla vědoma a připravila formát nový, který je založený na univerzálním strojově jednoduše zpracovatelném XML. Tento formát se jmenuje EBU-TT a je založen na formátu TTML, který jsme si již představili v jednom z minulých dílů. Specifikace EBU-TT je k dispozici zde: https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3350.pdf?vers=1.0 O EBU-TT možná podrobněji příště.